Vastavalt TÜ õppekava statuudile on sisehindamine regulaarne õppetegevuse seire ja analüüsi protsess, mis võimaldab välja selgitada õppetegevuse tugevad ja parendamist vajavad küljed ning mille abil jälgitakse arendustegevuse planeerimist ja elluviimist. 


Lugege täpsemalt sisehindamise protsessi sisu ja korraldusliku poole kohta.


Õppekava programmijuht täidab sisehindamise aruande igal õppeaastal hiljemalt 20. detsembriks.


Sisehindamise aruande haldamisega ÕISis on seotud järgmised teemad:

According to Statutes of Curriculum, internal evaluation is a regular process of monitoring and analysis of teaching and learning
that enables to identify the strengths and weaknesses of teaching and learning and allows to oversee
the planning and implementation of development activities.


You can read more about the content and organizational side of the internal evaluation process (currently only in Estonian).

The programme director of the curriculum completes the internal evaluation report by 20 December of each academic year. 

The following topics are related to the management of the internal evaluation report in SIS: