Üliõpilaspileti andmed

Eesti üliõpilaspileteid alates 2019/2020. õppeaastast ei väljastata ja alates 2023/24. õppeaastast ka varem väljastatud pileteid ei pikendata.

Täpsem info üliõpilaspiletite kohta Tartu Ülikooli kodulehel.


Kui teile on Tartu Ülikoolis välja antud Eesti üliõpilaspilet, kuvatakse Üliõpilaspilet plokki:

 • Ülipilaspileti number
 • Kehtivuse alguskuupäev
 • Kehtivuse lõppkuupäev

Õppija üliõpilaspiletite andmete muutmise ajaloo vaatamiseks vajutage alapealkirja Ajalugu juures noolele. Kuvatakse uus plokk üliõpilaspileti muutmise ajalooga (nt pikendamise kuupäevad).

Isikuga seotud dokumendid

Isikuga seotud dokumendid plokki kuvatakse õppija kohta ÕISi kaudu vormistatud korralduste, diplomite, akadeemiliste õiendite, tõendite ja teatiste loetelu.

Iga dokumendi kohta kuvatakse:

 • Dokumendi nr
 • Dokumendi liik
 • Dokumendi alaliik
 • Kuupäev - dokumendi kinnitamise kuupäev

Dokumendi täpsemate andmete vaatamiseks vajutage dokumendi nimetuse reale.

Elektroonilised dokumendid

ÕISist avalduste esitamise lehele liikumiseks vajutage nupule Elektroonilised dokumendid (vt joonis).

Student card details

Estonian student cards will not be issued from 2019/2020. academic year and cards issued earlier will not be renewed from the 2023/24 academic year.

More information about student cards on the website of the University of Tartu (in Estonian).


If you have been issued an Estonian student card at the University of Tartu, in the Student card block will display:

 • Student card number
 • Date of Beginning of validity
 • Date of End of validity

To view the history of student card data, click the arrow next to the History subheading. A new block is displayed with the student card change history (e.g. renewal dates).

Person's documents

The list of Person's documents displayes the list of orders, diplomas, academic transcripts, certificates and notices issued through SIS.

For each document, the following is displayed:

 • Document no.
 • Document type 
 • Document subtype
 • Date - the date the document was confirmed

To view more detailed information, click the corresponding row or the arrow in front of the row.

Online documents

To open the SIS applications page, click Online documents (see figure).

 • No labels