HTMi õppekavade registrisse kandmise kuupäev – selle andmevälja saad täita hiljem, pärast õppekava registreerimist riiklikus registris.
Vajadusel saad abi õppeosakonnast.


Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupis - vali rippmenüüst kas tähtajatu või tähtajaline (sel juhul lisa ka kuupäev).


Registration date at the Register ... – you can fill in this field later, after registration of the curriculum in national register.
If necessary, you can get help from the office of academic affairs.


Right to conduct studies in the curriculum group -  from the drop-down menu, choose either unspecified period or temporary (in this case, add a date as well).


  • No labels