Selles plokis on haldavad isikud ja komisjonid.
Haldavad struktuuriüksused on plokis Haldajad. Seal on ühisõppekava puhul ka partnerkõrgkoolide andmeväljad.


Vajuta plussmärgil ja sisesta iga haldaja tüübi reale üks või mitu isikut.


Isik võib olla ülikooli töötaja või inimene väljastpoolt ülikooli. Ülikooli töötaja saab leida otsinguga andmebaasist. Täpsem otsinguvaade avaneb, kui vajutada otsingukasti kõrval noole ikoonil.


Kui õppekaval on mitu VÕTA nõustajat või õppekorralduse spetsialisti ning nõustamine on nende vahel jagatud kas õppevormi, toimumiskoha või eriala järgi, saab vajadusel isiku andmetes täita vastava andmevälja. Siis oskavad õppijad ja töötajad pöörduda sobiva nõustaja poole.

Juhul kui mõne isiku (nt VÕTA nõustaja ja õppekorralduse spetsialisti) andmetes on andmevälju, mille väärtused rippmenüüs pärinevad mõnest eelnevast või järgnevast plokist, peavad need väärtused olema vastavas plokis enne sisestatud, et neid saaks siin valida. Näiteks eriala nimetus peab olema sisestatud plokis Eriala ja kraad.
Vajadusel saab tulla pärast siia plokki tagasi ja väärtust uuesti valida/muuta.

This block includes managing persons and committees.
Structural units of university as administrators are included in Administrators block. Also education institutions for joint curriculum.

Press plus sign icon and add one or more persons for each manager type.


A person can be a staff member of university or person outside the university. Staff members can be searched from database. For more search options press arrow icon next to the search box.


If there are several RPL advisors or academic affairs specialists in the curriculum and the counselling is divided between them either by form of study, study venue (town) or speciality, the corresponding data field can be filled in in the person's data, if necessary. Then students and academic staff will be able to turn to a suitable counsellor.

If there are data fields (e.g. for RPL advisor and academic affairs specialist) which values in the drop-down menu come from one of the previous or subsequent blocks, these values must be entered in the corresponding block beforehand so that it can be selected here. For example, the name of the speciality must be entered in the Speciality and degree block.
If necessary, you can come back later and select/change the value here in the block again.


  • No labels