Selles plokis on õppekava haldavad struktuuriüksused.
Haldavad isikud ja komisjonid on plokis Isikud.

Haridusasutused – see väli ilmub vaid siis, kui tegemist on üldinfo plokis märgitud ühisõppekavaga. Sisesta teave Tartu Ülikooli ja partnerkõrgkooli(de) kohta.
Samuti märgi (lüliti peab muutuma värviliseks), milline ülikool on ühisõppekava koordineerija ja kes väljastab lõpudokumendid.

Õppekava valdkonnad; Õppekava haldajad – lisa mõlema puhul üks või mitu struktuuriüksust. Märgi, kes neist on koordineeriv üksus (lüliti peab muutuma värviliseks).Struktuuriüksuse lisamise aknas on võimalik valida keerukam kiirotsing või lihtsam taseme järgi valimise otsing.

This block includes structural units of university as administrators.
Managing persons and committees are included in Persons block.

Education institutions – this field appears only for joint curriculum if such option has been made in general info block. Fill in fields about Tartu University and partner university/-ies.
Mark (the switch becomes coloured) which university is coordinator and who is issuing graduation documents.

Curriculum faculties; Curriculum managers – add one or more units for both. Mark, which unit is the coordinator (the switch becomes coloured).In the window for adding a structural unit, it is possible to select between a more complex quick search or a simpler way by selecting by levels.

  • No labels