Kui õppekaval eriala nimetust pole, täida üldised nähtavad väljad.

Lõpetamisel väljastatav dokument – vali rippmenüüst sobiv dokument

Antava kraadi nimetus – sisesta kraadi nimetus ja vajadusel sulgudes ka täpsustus. Nt Humanitaarteaduse magister (arvutilingvistika)

Lühend inglise keeles – sisesta kraadi lühend inglise keeles, nt BA, MA

Antav kutse – täida see väli vaid juhul, kui sel õppekaval kutset antakse. Sisesta nii kutse kui ka tase. Nt Õpetaja, tase 7


Kui on vaja sisestada eriala nimetus või mitu eriala, vaata järgnevaid juhiseid.

If the curriculum does not have a speciality designation, fill in the general visible fields.

Document issued at graduation – select the type of document from the drop-down menu.

Name of degree – enter the name of the degree and, if necessary, specify in parentheses. E.g. Master of Arts in Humanities (computational linguistics).

Abbreviation of degree in English – enter the abbreviation of the degree. E.g. BA, MA.

Occupational qualification given – fill in this field only if a qualification is given in this curriculum. Enter both the qualification and the level. E.g. Teacher, level 7


To insert speciality title or several specialities please follow instructions below.

Bakalaureuse, rakenduskõrghariduse, integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe, magistriõpe


Vajuta iga eriala sisestamiseks all paremal plussmärgi ikoonile.Avanevas eriala aknas täida väljad.(Tulevikus lisandub ka andmeväli  „lisaks valitav kompetents").


Bachelor's, professional higher education, integrated bachelor's and master's, master's study


 Press plus sign icon at the bottom right corner to enter each speciality.Fill in the fields in the opening speciality window.
Doktoriõpe


Erialade sisestamiseks vajuta paremal ääres plussmärgi ikoonile.
Avanevas aknas täida väljad.

Eriala esindaja isiku täpsem otsinguvaade avaneb, kui vajutada otsingukasti kõrval noole ikoonil (1).

Õppevaldkond ... õppekavagrupp – need neli välja täidab õppeosakonna töötaja.
Doctoral study


To insert speciality press plus sign icon at the right.
Fill in the fields in the opening window.

For more search options press arrow icon next to the search box (1) when looking for Representative of the specialisation.

Broad field of study ... curriculum group – those four fields are filled in by staff member of the office of academic affairs.  • No labels