Uue puhkuse lisamiseks tuleb "Minu puhkused" vaates vajutada üleval vasakul nupule "Lisa puhkus".

Seejärel avaneb uus aken, mis näeb välja järgmine:

1. Väli "Leping". Töötajad, kel on mitu lepingut, saavad valida, millise lepinguga nad soovivad puhkust võtta. Kui puhkus soovitakse siduda mõlema lepinguga, tuleb vastav puhkus sisestada mõlema lepingu kohta eraldi. Kui töötajal on üks tööleping, on väli täidetud ainult selle järgi.

2. Välja "Liik" juures saab valida puhkuse liigi, näiteks põhipuhkus, õppepuhkus, lapsepuhkus vms.

3. "Kestuse" juures tuleb märkida puhkuse kuupäevad. Väli "kestus" täitub automaatselt, kui algus ja lõpp on paika pandud.

4. Asendaja lisamiseks tuleb sisestada asendaja nimi ja vajutada "otsi".

5. Vajadusel saab muuta asendamise algust ja lõppu. Ühe puhkuse juurde saab lisada erinevateks perioodideks ka mitu asendajat. Nt kui töötaja soovib puhata kuupäevadel 1.06-14.06, on tal võimalik määrata asendaja 1 perioodiks 01.06-05.06 ja asendaja 2 perioodiks 06.06-14.06. 

6. Kui töötaja soovib minna puhkusele, mis eeldab lisadokumendi esitamist (nt õppepuhkuse korral on vaja lisada õppimist tõendav dokument, kui tegemist ei ole Tartu Ülikooli üliõpilasega), tuleb valida "Lisa dokument". 

7. Väli "Selgitus" ei ole kohustuslik ja on mõeldud vajadusel lisainfo andmiseks.

8. Kooskõlastajate all on näha puhkuse kooskõlastajad.

9. Kui olete kõik vajalikud väljad täitnud, tuleb vajutada nupule "Salvesta ja kinnita töötajana". Seejärel saadetakse puhkusesoov juhtidele kinnitamiseks. Kui töötaja puhkuseavaldus on personaliosakonna töötaja poolt kinnitatud, saadetakse selle kohta vastav teade. Samuti saab töötaja teate, kui tema puhkuseavaldus on tagasi lükatud.

 

  • No labels