Pärast ÕISis "Väljasta korraldus" nupule vajutamist on võimalik korraldus saata DHISi vajutades nupule "Saada DHISi".

Metaandmeväljad täituvad vajalike andmetega automaatselt ÕISi sisestatud andmete alusel.

Väljale "Dokumendifail" tekib ülikooli mallile paigutatud korralduse PDF-failiga.

Korralduse staatus on "KAVAND"

Tekib automaatne järjestiksuunamine:

1) Roll:  Kinnitamiseks - korralduse kinnitajale NB! Koostaja viisat ei ole digitaalsele korraldusele tarvis kui seda ei nõua vastavad õigusaktid mis reguleerivad korralduse loomist.

2) Roll: teadmiseks - struktuuriüksuse sekretäride grupile, kui see on valitud ÕISis DHISi teavituse saajaks. 

NB! Kasutajal on alati võimalus ise suunamisi juurde lisada.  

Struktuuriüksuse sekretärid peaksid dokumendi ise suunama edasi asjasse puutuvatele töötajatele. V.a. kõik stipendiumitega seonduvad korraldused (määramine, maksmise lõpetamine jne) rahandusosakonna sekretäride grupile, sest neile läheb teavitus automaatselt kui krraldus või selle muutmine on registreeritud sarja 2.1-17.


Korralduse kinnitamine

Kinnitaja: 

1) Tutvub korraldusega avades faili vajutades faili nimel või faili taga oleval silma ikoonil, et vaadata dokumendi otse DHISis.

2) Kinnitab korralduse vajutades suunamiste plokis olevat rohelist  "Kinnitan" nuppu. NB masskinnitamise kohta loe lähemalt SIIT!

3) Korralduse kandel täitub väli "Jõustumise kuupäev" ning staatus muutub "KEHTIV"aks.

4) Teavitus korralduse kinnitamisest saadetakse struktuuriüksuse sekretäide gruppidele, kui see on märgitud ÕISis DHISi teavituse saajaks. 

5) Info kinnitamise kohta saadetakse ÕISi, kus korralduse staatus muutub "Korraldus registreeritud".


PS! DHIS kontrollib kinnitamise hetkel ÕISist saadetud infot kinnitaja isiku kohta. Isik kes pole ÕISist määratud korraldust kinnitama, ei saa DHISis korraldust kinnitada. Vastav muudatus kinnitaja isiku osas, peab tulema ÕISist ehk kinnitaja andmete muutus tuleb sisse viia ÕISis ja andmed uuesti DHISi saata. K.a. asendaja puhul.


Korralduse tühistamine

Kui kinnitaja leiab korralduses vigu (sisus, vormis vmt) ning ei soovi korraldust kinnitada, tuleb vajutada "Lükka tagasi" nuppu suunamiste plokis (kande metaandmete all). Tagasi lükkamise puhul tuleb tagasi lükkamise põhjus sisestada kommentaari lahtrisse (tühi valge kast enne värvilisi tegevusnuppe (Kinnitan, Lükkan tagasi, Tagasiside jne)

Staatus metaandmetes muutub "TÜHISTATUD"

Info korralduse tagasi lükkamise kohta kinnitaja poolt liigub ÕISi. 


Nii kaua kui korraldust ei ole kinnitaja poolt kinnitatud, saab korraldust DHISis tühistada korralduse DHISi saatja.

1) Vajuta "Muuda". Avaneb dokumendi muutmise vorm. 

2) Muuda välja "Staatus" väärtus "TÜHISTATUD".

3) Vajuta "Salvesta".

Info korralduse tühistamise kohta liigub ÕISi


Korralduse muutmine

Nii kaua kui korraldust ei ole kinnitaja poolt kinnitatud, saab korraldust muuta. Kõik muutmise tegevused tuleb teha ÕISis. DHISis ei tohi andmeid ega faili ise vahetada või muuta (v.a. korralduse tühistamisel staatuse välja väärtuse muutmine).

Selleks tuleb ÕISis vajutada nupule "Muuda korraldust", teha vastavad muudatused, salvestada ning muudetud andmete saatmiseks DHISi vajutada nupule "Saada DHISi". Kanne läheb DHISis lukku sel momendil kui ÕISis vajutati "Muuda korraldust" nupule. Eelnevalt DHIsis olnud suunamised kustutatakse. Dokumendi uuesti DHIsi saatmisel tehakse uued suunamised ja varasemad andmed kirjutatakse uue infoga üle. Seepärast on oluline, et uuesti DHISis saates valitakse uuesti ka DHISis teavituse saaja grupp. 


Kinnitatud korraldust ei saa ega tohi DHISis muuta (v.a. digitembeldada). Selleks tuleb algatada ÕISis korralduse muutmise korraldus või korralduse tühistamise korraldus. Palun tutvuge juhendiga "Korralduse muutmine või tühistamine".

  • No labels