Tagastatud kuluaruannet kuvatakse DHIS-i avalehel plokis Minule suunatud sellel kasutajal, kellele aruanne tagastati.

Kui raamatupidaja tagastab aruande finatsallika käsutajale:

  • Muudatuste tegemiseks tuleb kuluaruanne avada, viia sisse vajalikud muudatused ja kanne salvestada, klõpsates nupul Salvesta.

  • Kui aruandev isik ja finatsallika käsutaja on samad, siis tehakse automaatne suunamine ka struktuuriüksuse juhile.
  • Pärast kõikide osapoolte kinnitamist muutub aruande staatus Kinnitatud ja raamatupidaja saab menetlust jätkata. 

Kui raamatupidaja tagastab aruande sisestajale:

  • Kuluaruande tagastanud raamatupidaja poolt tehtud kommentaar on kuvatud tagastamise teatesja DHIS-is aruande väljal Staatuse kommentaar.

  • Muudatuste tegemiseks tuleb aruanne avada, viia sisse vajalikud muudatused ja kanne salvestada, klõpsates nupul Salvesta ja saada.
  • Pärast seda algab taas automaatne suunamisring.

Aruande menetluses osaleja (v.a raamatupidaja) tagastab aruande lükates suunamisülesande tagasi:

  • Kuluaruande tagastanud kasutaja poolt tehtud kommentaar on kuvatud tagastamise teates ja DHIS-is suunamise selgituses.

  • Muudatuste tegemiseks tuleb aruanne avada, viia sisse vajalikud muudatused ja kanne salvestada, klõpsatest nupul Salvesta ja saada.
  • Pärast seda algab taas automaatne suunamisring.

Kui selgub, et tagastatud aruande menetlust ei jätkata, siis tuleb kande tühistamiseks võtta ühendust DHIS-i kasutajatoega: 737 5606 (5606) või dhis@ut.ee.