Tagastatud arve ilmub DHIS-i avalehel vastavas plokis kasutajal, kellele arve või arve rida tagastati.

  • Arve tagastanud kasutaja poolt tehtud kommentaar on kuvatud tagastamise teavituses, DHIS-is arve kandel väljal Staatuse kommentaar või kui liikuda kursoriga arve ridades staatuse veerus Tagastatud oleku peale. 

  • Muudatuste tegemiseks tuleb arve avada, viia sisse vajalikud muudatused ja kanne salvestada.
  • Kui arve real/ridadel muudetakse summasid, siis jätkub arve menetlemine peale muudatuste salvestamist automaatselt.
  • Kui muudetakse muud infot või lisatakse/muudetakse arve faile, siis tuleb peale muudatuste salvestamist vajutada oranži Tagasi menetlusse nuppu. Nii liigub töövoog uuesti kinnitusringile.

Kui selgub, et tagastatud arve menetlust ei jätkata, siis tuleb kande tühistamiseks võtta ühendust DHIS-i kasutajatoega: 737 5606 (5606) või dhis@ut.ee.