DHIS-is sisedokumendi vormistamise juhend. 

27.01.2020 võeti kasutusele uus dokumenditüüp, mis koondab dokumendihalduse infosüsteemis (DHIS) senised dokumenditüübid (avaldus, esildis, taotlus ja sisekiri) ühise nimetuse alla “sisedokument”. Sisedokumendi kasutusele võtmisega soovitakse vähendada dokumentide printimist ja failide loomist. Andmepõhine menetlemine lihtsustab andmete töötlemist. Trükifail sisedokumendist tehakse vaid vajadusel (nt kui projekti raames on nõue esitada dokument väljapoole ülikooli).

Sisedokumenti ei ole vaja allkirjastada. Uue dokumenditüübi puhul piisab, kui kasutaja kinnitab dokumendi klõpsates vastaval nupul. Allkirjastamist vajavad endiselt vaid ametikirjeldused.

Juhised vastavalt sisedokumendi dokumendi liigile

Sisedokumendi leiad DHISi menüüs: Lisa uus - avaldus/esildis/sisedokument - sisedokument.

Kui nimekirjas Sulle muud sobivat dokumendi liiki ei ole, siis vali "sisedokument vabas vormis"

Trikid - Nipid

Sisestatud dokumendi otsimine 

Otsi - avaldus/esildis/ sisedokument - sisedokument

Täida otsingu väljad vastavalt sellele, mille järgi otsida soovid. Näiteks, dokumendi liigi järgi otsides valin rippmenüüst: ametikirjeldus. Kui soovid enda sisestatud dokumenti otsida, siis täida lisaks sisestaja väli.

Vajuta "Otsi".

Kui lihtotsingu väljade seas ei olnud välja, mille järgi soovid otsida, siis vajuta "Detailne otsing".


Dokumendi dubleerimine

Kui oled varem sisedokumenti vormistanud ja soovid sama dokumendi liiki teinekord uuesti teha, aga kõiki andmeid ei ole vaja muuta, näiteks ametkirjelduse puhul, siis kasuta nuppu "Dubleeri".

KKK

Töötajat ei saa andmeväljale ja/või suunamisele valida

Kui töötaja tööleping on peatatud (lapsehoolduspuhkus, pikem haigus vm põhjus), siis DHIS-is muutub tema kasutaja passiivseks ja seda isikut ei saa andmeväljadele ega suunamisele valida. Vajadusel saab DHIS-i administraator selle kasutaja aktiivseks muuta. Selleks helista numbril 737 5606 (5606) või kirjuta dhis@ut.ee

Töötaja töösuhtega seonduv dokument - kes näevad sisu?

Kui vormistatakse töösuhtega seonduv dokument (nt esildis töökoormuse muutmiseks või esildis palga muutmiseks) ja valitakse asukohaks sari 2-9 "Personalitööalane kirjavahetus", siis seda dokumenti näevad ainult menetlusega seotud töötajad ja osa personaliosakonna töötajatest.

  • No labels