Majanduskulude aruande menetlusprotsessis on kasutajatel erinevad rollid: kuluaruande sisestajavarade arvestuse eest vastutav isikkuluaruande kontrollijakuluaruande kinnitaja (finantsallika käsutaja) ning raamatupidaja. Üks kasutaja võib olla menetlusprotsessis samaaegselt mitmes rollis.