01.04.2020 muutus hankekord.

Edaspidi saadab hankeosakond hankelepingud DHIS-is allkirjastamiseks hanke algatajale. Muude hankelepingu täitmise ja lõpetamisega seotud dokumentide (protokollid ja aktid, lisanduv kirjavahetus) registreerimise hanketoimikusse korraldab lepingu täitmise eest vastutaja. Muudatus rakendub alates 01.04.2020 algatatud hangetele.

Hankeosakond registreerib hankedokumendid kuni hankelepinguni (kaasa arvatud) ja suunab allkirjastamiseks algatajale. Muude hankelepingu täitmise ja lõpetamisega seotud dokumentide registreerimise (protokollid, aktid, lisanduv kirjavahetus) korraldab lepingu täitmise eest vastutaja.

Lõpetamise etapi registreerimine

Hankelepingu lõppemisel tuleb hankelepingu täitmise eest vastutaval isikul korraldada riigihanke lõpetamise etapi registreerimine. Lepingu lõpetamise aluseks võib olla nii lepingu täitmine kui ka lepingust taganemine või ennetähtaegne lõpetamine.

  1. Leia riigihanke alguspunkt (Otsi → riigihange). 

  1. Registreeri riigihanke vastusdokumendina "Riigihanke etapp". NB! Riigihanke enda staatust muudab hankeosakond.

  • Etapi staatuseks vali "Lõpetatud"
  • Etapi kirjelduseks lisa: Hankemenetluse lõpetamine
  • Salvesta

3. Etapi alla kuuluv(ad) dokument/dokumendid registreeri etapi vastusdokumendina


Otsetee loomine enda struktuuriüksuse hankelepingutest

  1. Otsi → Leping (Lepingu alamtüüpi ei ole vaja valida)

2. Avaneb otsinguvorm 

  • Täida struktuuriüksuse väli
  • Lisa asukoha väljale 6-20
  • Otsi

3. Avaneb nimekirjavaade lepingutest, mis nendele otsingukriteeriumitele vastavad. Otsetee lisamiseks klõpsa nimekirja kohal olevale tärni ikoonile. Sellele klõpsates värvub see oranžiks ning otseteed kuvatakse DHIS-i avalehel plokis "Otseteed", kus saad seda vajadusel muuta ja eemaldada.