Jaanuar

Käsundus- ja töövõtulepingute töövoog

Alates 1. novembrist 2021 on DHIS-is kõikidele üksustele kasutamiseks avatud uus käsundus- ja töövõtulepingute töövoog ning samal ajal on kasutusel olnud ka vana käsundus- ja töövõtulepingute töövoog.

1. jaanuarist 2022 on kasutusel ainult uus käsundus- ja töövõtulepingute töövoog. Vanas töövoos registreeritud lepingute tegevusaruanded, aktid ja muudatused menetletakse lõpuni vanaviisi.