Veebruar

Tööülesannete eemaldamine DHIS-i avalehelt

Kuna osal kasutajatel on DHIS-i avalehele viie aasta jooksul kogunenud isegi tuhandeid tehtuks märkimata tööülesandeid, siis 01.02.2021 eemaldatakse vastava skriptiga kõikide kasutajate töölaudadelt vanad tehtuks märkimata tööülesanded (kuni 31.12.2020 lisatud ülesanded). Alles jäävad ülesanded, mis on loodud alates 01.01.2021. 

Kui oled plokis „Minule suunatud“ mingeid varasemaid dokumente alles hoidnud ainult otsetee eesmärgil ja soovid, et neid kuvataks ka pärast 01.02.2021, siis märgi enne seda kuupäeva suunamisülesanne dokumendi suunamiste plokis (dokumendikande enda peal, mitte avalehel) tehtuks, aga enne suunamisülesande täitmist märgista valik „Näita avalehel“. Nii on suunamisülesanne täidetud, aga dokument jääb pärast tööülesannete eemaldamise skripti käivitamist avalehel plokis „Minule suunatud“ alles.

NB! Otse DHIS-i avalehelt saad eemaldada ainult neid tööülesandeid, mis on sulle suunatud rolliga „teadmiseks“. Arvamuse avaldamiseks, kooskõlastamiseks, kinnitamiseks, allkirjastamiseks või täitmiseks määratud ülesanded ei kao avalehelt enne, kui need on vastaval dokumendikandel täidetud.

Müügiarve esildiste sisestamine DHIS-is

Alates veebruari keskpaigast on võimalik müügiarve esildisi (v.a rahaveebis sisestatavad esildised, mille koostamisel kasutatakse andmete päringut ÕIS-ist) sisestada DHIS-is (Lisa uus - Avaldus/Esildis/Sisedokument - Arve esildis).

  • Müügiarve esildise vormi väljad DHIS-is vastavad rahaveebis täidetavatele väljadele. Arve esildis kinnitatakse DHIS-is ainult esildise koostaja poolt, manuaalselt ei ole vaja kellelegi (sh rahandusosakonnale) esildist suunata. Kinnitatud staatusega arve esildised liiguvad ise raamatupidajate töölauale.
  • DHIS-i sisestatud andmed kantakse automaatselt üle esildise alusel koostatavale müügiarvele. Esildise alusel koostatud müügiarveid kuvatakse esildise kandel koos väljastamise andmetega. Nii saavad struktuuriüksused jälgida müügidokumentide staatustlaekumist ja vajadusel ise klientidele otse DHIS-ist e-postile kordusarveid saata. 
  • Ühetaolisi arve esildisi on võimalik dubleerida (kandel nupp „Dubleeri“). Nii on võimalik arve esildise sisestamisel võtta aluseks olemasolev esildis, mida vastavalt vajadusele muuta.

  • Vt ka arve esildise koostamise juhendit.

Juuni

Üleminek üksustepõhistele dokumendipuudele

Sideteenuste kasutamise avaldus DHIS-is

Ülikooli töötajatel, kelle igapäevane töö nõuab telefonisuhtlust või kelle tööks vajalik seade vajab andmesidet, on võimalik siduda kas isiklik mobiiltelefoninumber või andmesideteenusega SIM-kaart või seade ülikooli sideteenuste süsteemiga või võtta selleks kasutusele uus number, kaart või seade. 

  • Uue avalduse esitamiseks vali DHIS-is „Lisa uus“ → „Avaldus/esildis/sisedokument“ → „Sideteenuste kasutamise avaldus“.
  • Olemasolevate sidenumbrite kohta on DHIS-i loodud isikupõhised kanded, nii et kui töötaja kasutab mitut numbrit, asuvad need kõik ühel dokumendil. Kui on vaja midagi muuta, nt numbreid lisada või sulgeda, muuta finantsallikat või limiiti, tehakse muudatused samal dokumendipõhjal ja uut dokumenti ei vormistata. 
  • Uue avalduse puhul käivitub automaatne suunamisring. Olemasolevate kannete muutmisel tuleb suunamisülesanded ise kasutusjuhendi järgi lisada.
  • Kui töötaja leping ülikooliga lõpeb, tuleb lõpetada ka sideteenuste leping. Kui töötaja soovib seejärel jätta numbri enda kasutusse ja ülikool võimaldab seda, siis tuleb enne töölepingu lõppu sõlmida erakliendileping.