Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Turvaprinterisse on võimalik printida ka e-posti vahendusel. E-posti teel printimine võimaldab printerisse töid saata ka nutiseadmest ja väljasool Tartu Ülikooli arvutivõrku.

Printimiseks saatke vajalik fail oma Tartu Ülikooli e-postilt aadressile print@ut.ee.

Toetatud failiformaadid on järgmised:
PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, TXT, RTF, GIF, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF. 

Töö kättesaamiseks printerist toimige nagu tavalise printimise korral - logige printerisse töötõendi, ID-kaardi või kasutajatunnuse abil sisse. Prinditöö lisavalikute tegemiseks (2-poolne printimine, värviline, mustvalge jne) valige tööde nimekirjast soovitud prinditöö ja vajutage nuppu Valikud.

Printing to the secure printers is also possible via e-mail. This way you can print through a mobile device and/or outside of the University of Tartu's computer network.

To print, just send the file to print@ut.ee using your University of Tartu e-mail.

The following file formats are supported:
PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, TXT, RTF, GIF, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF. 

To receive your job from the printer, log in to the printer using your university ID-card, Estonian ID-card or your username. For additional options (duplex, color printing, blackand white printing, etc), choose the job from the list and click Options/Valikud

  • No labels