Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad juhised PHP versiooni ja väärtuste muutmise kohta.

PHP versiooni muutmine domeenil

 • Logid sisse cPanel haldusliidesesse
 • Valid "MultiPHP Manager"
 • Paned linnukesed ette mis domeeni muudad
 • Rippmenüüst valid soovitud PHP versiooni  
 • Vajutad Apply 
  Muudatus rakendus koheselt

PHP väärtuste muutmine

 • logid sisse cPanel haldusliidesesse
 • Valid "MultiPHP INI Editor"
 • Rippmenüüst valid domeeni
 • Teed vajalikud muudatused
 • vajutad APPLY

   PHP Direktiiv           Informatsioon                                                                                                              Algseadistus                     
   display_errors          See määrab, kas vead tuleks väljastada ekraanile osana väljundist või kas need peaksid olema kasutaja eest peidetud.       Keelatud                      
   max_execution_time      See määrab maksimaalse aja sekundites, mille jooksul skripti lubatakse enne selle parseri poolt katkestamist käitada. See aitab vältida halvasti kirjutatud skriptide serveri hõivamist. Vaikimisi seadistus on 30. 30
   max_input_time          See määrab maksimaalse aja sekundites, mille jooksul skriptil on lubatud sisendandmeid, nagu POST, GET ja failiüleslaadimised, parsida. 60
   max_input_vars         See määrab maksimaalse sisendmuutujate arvu, mida ühe päringu kohta lubatakse, ja seda saab kasutada teenusetõkestusrünnakute vastu, mis hõlmavad sisendmuutujate nimede räsi põrkumisi.1000
   memory_limit           See määrab maksimaalse mäluhulga baitides, mida skriptil on lubatud eraldada. See aitab vältida halvasti kirjutatud skriptide kogu serveri mälu kasutamist. Märkusena, et mälulimiiti ei oleks, tuleb see direktiiv seada -1 peale.  128M                          
   post_max_size          Määrab postandmete lubatud maksimaalse suuruse. See seadistus mõjutab ka failide üleslaadimist. Suurte failide üleslaadimiseks peab see väärtus olema suurem kui upload_max_filesize. Üldiselt peaks memory_limit olema suurem kui post_max_size.                            8M                            
   session.gc_maxlifetime  See määrab sekundite arvu, pärast mida andmeid käsitletakse "prügina" ja mis võivad olla koristatud.                        1440
   session.save_path      session.save_path defineerib argumendi, mis antakse salvestamise käitlejale. Kui valite vaikimisi failide käitleja, siis see on tee, kus failid luuakse.    /var/cpanel/php/sessions/ea-php81 
   upload_max_filesize     Üleslaaditava faili maksimaalne suurus.                                                                                     2M                            
   zlib.output_compressionKas lehekülgi tuleks läbipaistvalt kokku suruda. Kui see valik on seadistatud "Peale" php.ini-s või Apache konfiguratsioonis, siis lehekülgi surutakse kokku, kui brauser saadab "Accept-Encoding: gzip" või "deflate" päise. Keelatud                      
 • No labels

This page has no comments.