Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad juhised infoturbe teadmiste kontrolli kohta.

Kutsume kõiki Tartu Ülikooli töötajaid üles läbima küberhügieeni koolitust ja kontrollima oma infoturbeteadmisi küberhügieenitestide veebikeskkonnas. Koolituse eesmärk on tuua eluliste näidete ja kontrollküsimuste kaudu esile igapäevase arvutikasutuse peamised riskid ja panna arvutikasutajat nende üle kaasa mõtlema.

Küberhügieeni koolitus

Praegusel pingelisel ajal tuleb meil kõigil olla valmis nii erinevateks küberpettusteks kui ka küberrünnakuteks. Iga töötaja saab anda panuse ülikooli küberturvalisuse suurendamisse, olles teadlik teda puudutavatest küberohtudest.

Saame end küberohtude eest kaitsta tegeledes järjepidevalt oma oskuste ja teadmiste täiendamise ning turvaliste käitumisharjumuste juurutamisega ning on oluline, et oleksid teadlik küberohtudest, oskaksid ära tunda riskid ja teataksid juhtunust intsidendist koheselt arvutiabile.
Koostöös ettevõttega CybExer Technologies OÜ oleme loonud küberhügieeni koolituste veebikeskkonna ning sinna veebikeskkonda saab sisse logida oma tavapärase kasutajatunnuse ja parooliga. Täpsemad juhised keskkonda sisenemiseks leiad juhendist Sisenemine TÜ infosüsteemidesse.

Keskkonnas on kaks koolitusmoodulit (küberhügieen ja kodus töötamise moodul), mis koosnevad sissejuhatavast küsimustikust, kursusest ja testist ning mis on illustreeritud piltide ja selgitavate videotega. Mooduleid läbides on võimalik kirjutada ka kommentaare ja lühikokkuvõtte testi käigus leitud riskidest saab igaüks oma e-posti aadressile.

Vt Küberhügieeni testide keskkond.

Lisainfo

  • Küberhügieeni testide veebikoolituse kasutuselevõtt lepiti kokku TÜ rektoraadi 15. märtsi 2022 koosolekul, protokolli saab vaadata siit.
  • Ülikooli töötajad peavad küberhügieeni koolituse läbima iga kahe aasta järel.
  • Küberjulgeoleku ohtudest ja hea küberhügieeni tähtsusest on kirjutanud ka välisluureamet siin.
  • Koolitusmooduleid on võimalik läbida nii eesti- kui ka inglise keeles ning koolitust on võimalik vajaduse korral igal ajal pooleli jätta ja hiljem samast kohast jätkata.
  • Koolituse läbimisel ei ole ajalist piirangut.
  • Koolitusmoodulite läbimise eest hindeid ei panda kuid personaalselt saadetakse sinu e-posti aadressile kokkuvõte koos ohuvektorite ja valdkondadega, millele tuleks edaspidi tähelepanu pöörata.
  • Koolituse käigus antud tagasisidet näeb vaid keskkonna haldur, kellel on seda lubatud kasutada edaspidiste koolituste planeerimiseks ja ennetustöö korraldamiseks.

Koolitusmoodulis ei pruugi olla teadlike ja kogenud spetsialistide jaoks küll uut infot, kuid palume Teil siiski moodulid läbida, et olla teistele eeskujuks ning anda meile vajadusel tagasiside, mis aitab koolitust veelgi paremaks teha.
Kõikidest keskkonna kasutamisega seotud probleemidest palume teavitada arvutiabi telefonil 737 5500, TÜ pöördumiste portaalis või e-posti aadressil arvutiabi@ut.ee.
Koolitusmoodulit puudutavad sisulised ettepanekud on oodatud Infoturbejuht Risto Rahu e-posti aadressil risto.rahu@ut.ee

This page has no comments.