Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad juhised e-kirjade suunamise kohta.

Forwarders liides võimaldab konfigureerida e-posti aadressi edastama sissetulevate kirjade koopiaid teisele e-posti aadressile. See on kasulik juhul kui soovite ühte e-posti aadressi kasutada paljudele kontodele saadetavate e-kirjade kontrollimiseks. Samuti on võimalik edastada e-kirju programmile või neid hüljata.

Konto konkreetse domeeni suunajate haldamisek vali Managing menüüst soovitud domeen.

NB! Box Trapper funktsiooni (Home >> Mail >> BoxTrapper) kasutavate e-postikontode suunajate haldamiseks kasutage BoxTrapper Forward List funktsiooni.

E-posti konto suunajad

Email Account Forwarders tabelis kuvatakse kõik e-postiaadressid, mis kasutavad suunajat e-posti ümbersuunamiseks teisele aadressile või teenusele. 

 • Konkreetse e-posti aadressi kiireks leidmiseks sisesta otsisõna Search tekstiaknasse ning vajuta nupule Go.
 • Edastatud e-kirja teekonna vaatamiseks vajuta nupule FunctionsTrace soovitud e-posti aadressi kõrval. 
 • Suunaja kustutamiseks vajuta nupule Delete soovitud e-posti aadressi kõrval ning seejärel Delete Forwarder valiku kinnitamiseks.

Suunamisabilise lisamine

 1. Vajuta nupule Add Forwarder.
 2. Täida lahtrid järgnevalt:
  1. Address Forward tekstiaknasse sisesta e-posti aadress, millele soovite suunata sissetulevaid e-kirju
  2. Domain lahtrist vali soovitud domeen
  3. Destination lahtris saad valida järgnevalt:
   1. Forward to Email Address võimaldab suunata sissetulevad e-kirjad teisele aadressile, sisestag tekstiaknasse aadress, millele soovite e-kirjad suunata.
   2. Discard and send an error to the sender (SMTP ajal) võimaldab sissetuleva e-posti automaatset hülgamist ning saatjatele veateadete edastamist, sisestage soovitud veateade Failure Message tekstiaknasse.
   3. Lisavõimaluste vaatamiseks vajuta nupule Advanced Options.
    1. Forward to a system account - võimaldab edastada sissetulevad e-kirjad süsteemikasutajale. Sisestage soovitud kasutajanimi tekstiaknasse.
     NB! See tekstiaken aktsepteerib kõigi serveri kasutajate kasutajanimesid. Süsteemi kasutajatel pole avalikku e-posti aadressi.
    2. Pipe to a program: sissetuleva e-posti automaatseks programmile suunamiseks, sisesta tekstiaknasse teerada programmile konto kodukausta suhtes (nt utilities/support.pl).
     Põhjalikumalt saad selle funktsiooni kohta lugeda allpool asuvast Pipe to a Programm lõigust. 
    3. Discard (mittesoovitav) võimaldab hüljata sissetulevat e-posti ilma veateateta.
 3. Pärast lahtrite täitmist vajuta nupule Add Forwarder.
  1. Kui Te ei kustuta cPanel'i kontot, millele e-post on suunatud, toimetatakse e-post mõlemale kontole.
  2. Kui soovite suunata kõik sissetulevad kirjad ühelt kontole teisele, kuid ei soovi saada e-posti esimeselt kontolt, looge sunaja ühelt aadressilt, millel pole cPanel'i kontot.
  3. Juba eksisteeriva konto korral, kustutage see cPanel'ist. 

Discard funktsiooni ei ole soovitav kasutada, kuna saatjat ei teavitata, et e-kirja kohaletoimetamise nurjumisest.

Pipe to a Program

Veendu, et skript kasutab õigeid failiõiguseid (0700). Skripti faililubade muutmiseks käivita  chmod 0700 myscript.php käsk, kus myscript.php esindab skripti asukohta ja failinime.

Kasuta Pipe to a Program funktsiooni e-posti info sõelumiseks ning erinevasse süsteemi sisestamiseks. Näiteks kasuta Pipe to a Program funktsiooni e-kirja informatsiooni torusüsteemis edastamiseks programmile, mis sisestab e-kirja informatsiooni "ticket"-süsteemi. 

 • STDIN edastab torusüsteemi kasutades e-kirjad ja päised programmile.
 • "Torud" võivad aktsepteerida muutujaid $_SERVER array ja muutujaid käsureal.
 • Kasutatav keel ja keskond võivad põhjustada mälupiirangust tingitud rikkeid.
 • kasutaja skripti poolt tekitaud väljundi, isegi tühja rea korral, süsteem loob seda väljundit sisaldava teate sõnumi mitte kohaletoimetamisest.

Kasutades Pipe to a Program funktsiooni, sisesta tee, mis on võrreldav kodukaustaga, näiteks kasuta /home/user/ script.pl script .

Näiteks sisesta script.pl  Pipe to a Program, kus kasutaja esindab sinu kasutajanime.

NB!

PHP'd kasutades veendu, et paigutasid oma koodi alguse ja lõpu-tag'ide vahele.

Skripti korrektse töötamise tagamiseks on vajalik, et see oleks käivitatav fail ning algama hashbang-reaga (#!).

 • PHP'd kasutades sisesta järgnev hashbang-rida skripti algusesse: #!/usr/local/bin/php -q
 • Perl'i kasutades sisesta: #!/usr/bin/perl

Kui skript ei sisalda hashbang'i, sisesta Pipe to a Program tekstiaknasse tee perli või PHP tõlgendajale koos täisteega skriptile, näiteks:

 • /usr/local/bin/php /home/john/test.php
 • /usr/bin/perl /home/john/test.pl

Domeeni suunajad

Domeeni suunajad saadavad koopiaid kõigist domeeni sissetulevatest e-kirjadest teise domeeni. Domeeni suunajad kirjutavad sihtdomeeni vaikimisi aadressi üle.

Forward All Email for a Domain tabelis kuvatakse kõik domeeniga seotud domeeni suunajad.

NB!

Domeenisuunajad edastavad e-posti ainult sel juhul, kui süsteem ei suuda seda kohale toimetada aadressile või automaatvastajale. Näiteks kui kasutaja saadab meili aadressile: john@example1.com võivad käivituda järgnevad tegevused:

Domeeni suunamisabilise lisamine

 1. Vajuta nupule Add Domain Forwarder 

 2. Sisesta domeen, millele soovite e-kirju suunata ja vajuta nupule Add Domain Forwarder.

Domeeni suunamisabilise kustutamine

 1. Domeeni suunamisabilise eemaldamiseks vajuta nupule Delete domeenisuunaja kõrval, mida soovite eemaldada.
   
 2. Avanaevas aknas vajuta nupule Delete Domain Forwarder toimingu kinnitamiseks.

This page has no comments.