Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad juhised webhost e-mail kontoga seonduvate toimingute kohta.

E-maili kontode liides võimaldab luua uusi ja hallata olemasolevaid kasutajaga seotud emaili kasutajaid.

 1. Kasutajaliides on kättesaadav lehel webhost.ut.ee
 2. Avanenud lehel vajuta nupule Sisselogimine.
 3. Logi sisse IT-osakonna poolt väljastatud kasutajanime ja parooliga.

E-posti konto loomine

 1. E-maili konto lisamiseks vali avanevas aknas Email Accounts.
 2. Vajuta Email accounts sektsioonis nupule Create.
 3. Lahtris Domain vali domeen, mille alla soovid e-posti kontot luua.
  NB! Omades rohkem kui ühte domeeninime ühe haldusliidese kasutaja all, veendu, et valisid menüüst soovitud domeeninime.
 4. Sisesta lahtrisse Username e-posti aadress, mida soovid luua.
 5. Sisesta lahtrisse Password parool, jälgi, et parooli tugevus oleks sobiv.
  Süsteem hindab sisestatud parooli tugevust 100 punktisel skaalal, kus 0 tähistab nõrka ja 100 sobivat või tugevamat parooli.
  Tugeva parooli loomiseks vajuta nupule
  Generator.
  Soovi korral saad sisselogimislingi saata ka e-postile, selleks vali Send login link to alternate email address.
 6. Kui oled kõik väljad ära täitnud, vajuta nupule Create.

 7. Soovi korral saad täpsemaid seadistusi muuta vajutades Optional Settings kõrval olevale Edit Settings nupule.
   Lahtrisse Storage Space saad soovi korral lisada väärtuse, mis defineerib kui palju kettaruumi võib konto kasutada e-kirjade hoidmiseks. Vähemkasutatud emailide jaoks on soovitav määrata väiksem limiit, et vähendada potentsiaalse parooli lekke puhul tekkivaid probleeme.

E-posti kontode haldus

E-post kontode halduspaneeli abil saad:

 • Check Email: kontrollida konto seadistusi, valitud e-posti konto avaneb Webmail liideses
 • Storage: ülevaade kasutajate poolt hõivatud kettaruumi kohta
 • Manage: muuta konto parooli, lisada kontole ruumi juurde, kustutada konto, kuvada emaili kliendi õigeks toimimiseks vajalikke sätteid jms

Parooli muutmine

Veendu, et kasutad turvalist parooli, mis sisaldab vähemalt suur- ja väiketähti ning numbreid.

Parooli muutmiseks:

 1. Vajuta nupule Manage vastava e-posti kasutaja kõrval, mille parooli soovid muuta.
 2. Sisesta ja kinnita uue parool vastavates tekstiakendes.
 3. Uue parooli salvestamiseks vajuta nupule Update Email Settings.
  Soovi korral saad märkida linnukese ka nupu Stay on this page after I click Update Email Settings, et pärast salvestamist jääda samale lehele.

Postkasti salvestusmahu muutmine

Ühele e-posti aadressile määratud Storage Space defineerib konkreetse e-postikonto poolt säilitatava e-posti hulka megabaitides. Määratud limiidi ületamisel tagastatakse kõik sissetulevad kirjad saatjatele, teatega et adressaadi postkast on täitunud. Mahu arvutamine ei hõlma e-postkasti prügikausta sisu, lisaks ei ole võimalik ületada haldusliidese kontole seatud salvestusmahtu.

 1. Vajuta nupule Manage vastava e-posti kasutaja kõrval, mille parooli soovid muuta.
 2. Sisesta lahtrisse Allocated Storage Space soovitud uus postkasti suuruse väärtus.
 3. Uue väärtuse salvestamiseks vajuta nupule Update Email Settings.
  Soovi korral saad märkida linnukese ka nupu Stay on this page after I click Update Email Settings, et pärast salvestamist jääda samale lehele.

E-posti konto kustutamine

 1. Vali e-posti konto, mida soovid kustutada vajutades selle ees olevale linnukesele ja vajuta nupule Delete.
 2. Avanevas lahtris vajuta nupule Delete (1)
  Kui soovid toimingu tühistada, vajuta nupule Cancel.

Veebmaili (Webmail) ligipääs

E-maili kontole on võimalik ligi pääseda ka veebimeili kaudu, selleks:

 1. Vajuta soovitud e-posti konto kõrval olevale nupule Check Email.
 2. Avaneb Webmail haldusliides.

Soovi korral saad Webmail halduspaneelile ligi ka kasutades järgnevaid aadresse:

 • domeeni.nimi/webmail (ehk test.ut.ee puhul oleks test.ut.ee/webmail)
 • domeeni.nimi/mail (ehk test.ut.ee puhul oleks test.ut.ee/mail)
  Sisse logimiseks sisesta e-maili konto aadress täispikas mahus ja parool.

This page has no comments.