Iga õppija saab vaadata enda kohta käivaid andmeid. Töötajad näevad õppijate andmeid lähtuvalt oma tööülesannetest, reguleeritud on see vastavate eriõigustega.

Õppija andmete vaatamiseks otsige isik üles. Leitud isiku matriklinumbrile vajutades avaneb tema üld- ja õppekoha andmete vaatamise vorm (vt joonis).

Õppekoha andmetes on näha ka:

Doktorandid saavad vaadata ja üles laadida nende atesteerimisega seotud dokumente.