Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

(Home >> Domains >> Addon Domains)

Table of Contents
stylenone

Lisadomeen on täiendav domeen, mida hoitakse Teie domeeni alamdomeenina vormis (nimi.domeeninimi, näiteks ut.ee alamdomeeniks on õis.ut.ee).

...