Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

anel cPanel & WHM version 11.52

(Home >> Domains >> Addon Domains)

...

Lisadomeeni loomine

 • Sisestage "New Domain Name" tekstiaknasse uue lisadomeeni nimi. 

...

Sama kasutajanime ja erinevate laiendustega lisadomeenide loomiseks näiteks: example.com ja example.net, sisestage käsitsi unikaalne kasutajanimi "Subdomain or FTP Username" tekstiaknasse. 

 • Sisestage "dokument root" tekstiaknasse kataloog lisadomeeni failide jaoks. 
 • Sisestage ja kinnitage uus parool vastavates tekstiakendes. 

...

  • Süsteem hindab sisestatud parooli tugevust 100 punktisel skaalal, kus 0 tähistab nõrka ja 100 sobivat või tugevamat parooli.
  • Mõned võrguteenuse pakkujad nõuavad miinimumtugevusega parooli. Roheline värv parooli tugevuse mõõtjal näitab, et parool on nõutust tugevam või nõuetele vastav.
  • Tugeva parooli loomiseks klõpsake "Password Generator" ikooni. Täiendavat informatsiooni Password Generator kohta leiate dokumentatsioonist.
 • Vajutage "Add Domain".

NB!

Luues lisadomeeni cPanel liidese abil, loob süsteem alamdomeeni automaatselt. Muutes või kustutades alamdomeeni, võite muuta või kustutada lisadomeeni veebilehel kuvatavat informatsiooni.

 • Lisadomeeni kodukataloogi failide lisamiseks vajutage "File Manager".

NB!

Süsteem hoiab ja kuvab lisadomeeni liiklusstatistikat alamdomeeni liiklusstatistika osana.

...

Dokumendi root kataloogi muutmine lisadomeeniks

 • Vajutage "Manage Redirection" linki lisadomeeni kõrval, mida soovite hallata.
 • Domeeni ümbersuunamiseks sisestage link vabasse tekstiaknasse, kuhu te soovite domeeni ümber suunata.
 • Ümbersuunamise keelamiseks vajutage "Disable Redirection".

Lisadomeeni eemaldamine

 • Vajutage "Remove" linki lisadomeeni kõrval mida soovite eemaldada. 
 • Vajutage "Yes".

E-posti kontod lisadomeenides

...

 • Lisades domeeni tagasi primaardomeeniga samale kontole, muutuvad lisadomeeni või pargitud domeeni e-posti kontod cPanel'i liideses jälle nähtavale.
 • Domeeni teisele kontole liigutades on vaja e-posti kontod käsitsi lisada. E-posti kontod peavad järgnema samale nimele ja domeeniformaadile kui neil oli enne kustutamist.
  • uute kontode lisamiseks kasutage "Email Accounts" või  /scripts/addpop skripti uute e-posti kontode käsitsi käivitamiseks 
  • E-posti konto domeeni alla liigutamiseks kasutage käsku: mv /home/old_account/mail/domain_name/email_account /home/new_account/mail/domain_name/ Peale käsu käivitamist loob süsteem  /home/new_account/mail/domain_name/ kataloogi.
  • Kõigi e-posti kontode domeeni alla liigutamiseks kasutage käsku: mv /home/old_account/mail/domain_name /home/new_account/mail

...

Lisadomeenide otsimine

 • Lisage otsingukriteerium "Search" tekstiaknasse.
 • Vajutage "Go".

Liides kuvab otsingukriteeriumiga sobivaid tulemusi.

...