Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

cPanel & WHM version 11.52

(Home >> Domains >> Addon Domains)

Lisadomeen on täiendav domeen, mida hoitakse Teie domeeni alamdomeenina vormis (nimi. Kasutage lisadomeene, Teie kontoga seotud täiendavate domeenide majutamiseks ilma vajaduseta uut domeeninime registreerida. Täpsemalt, lugege dokumentatsioonist.

Hoiatus!

Antud dokument kirjeldab x3 liidest, mille töövoog on Paper Lantern'ile väga sarnanedomeeninimi, näiteks ut.ee alamdomeeniks on õis.ut.ee).

Ülevaade

Lisadomeenid võimaldavad ühelt kontolt mitmeid domeene kontrollida. Lisadomeen lingib uue domeeninime Teie konto public_html (dokumendi rootjuurkaust) kataloogi alamkataloogi kataloogi alamkataloogi ning seejärel paigutab oma failid samasse alamkataloogi.

Teie teenusepakkujal on võimalik lubada lisadomeenid WHM Tweak Settings liideses (Home >> Server Configuration >> Tweak Settings). 

Lisadomeeni loomine

 • Sisestage New Domain Name tekstiaknasse uue lisadomeeni nimi. 

NB!

Domeeninime sisestamisel cPanel automaatselt paigutab alamdomeeni või FTP nime vastavasse tekstiaknasse.

Sama kasutajanime ja erinevate laiendustega lisadomeenide loomiseks näiteks: example.com ja example.net, sisestage käsitsi unikaalne kasutajanimi Subdomain or FTP Username tekstiaknasse. 

 • Sisestage dokument root tekstiaknasse kataloog lisadomeeni failide jaoks. 
 • Sisestage ja kinnitage uus parool vastavates tekstiakendes. 

NB!

  Süsteem hindab sisestatud parooli tugevust 100 punktisel skaalal, kus 0 tähistab nõrka ja 100 sobivat või tugevamat parooli.
 • Mõned võrguteenuse pakkujad nõuavad miinimumtugevusega parooli. Roheline värv parooli tugevuse mõõtjal näitab, et parool on nõutust tugevam või nõuetele vastav.
 • Tugeva parooli loomiseks klõpsake Password Generator ikooni. Täiendavat informatsiooni Password Generator kohta leiate dokumentatsioonist.
 • Vajutage Add Domain.

...

Note

Luues lisadomeeni cPanel liidese abil, loob süsteem alamdomeeni automaatselt. Muutes või kustutades alamdomeeni,

...

kaotate ligipääsu veebilehel kujutatud informatsioonile.

 • Lisadomeeni kodukataloogi failide lisamiseks vajutage File Manager.

NB!

Süsteem hoiab ja kuvab lisadomeeni liiklusstatistikat alamdomeeni liiklusstatistika osana.

Lisadomeeni muutmine

Dokumendi root kataloogi juurkataloogi muutmine lisadomeeniks

 • Vajutage Manage Redirection linki lisadomeeni kõrval, mida soovite hallata.
 • Domeeni ümbersuunamiseks sisestage link vabasse tekstiaknasse, kuhu te soovite domeeni ümber suunata.
 • Ümbersuunamise keelamiseks vajutage Disable Redirection.

...

 • Vajutage Remove linki lisadomeeni kõrval mida soovite eemaldada. 
 • Vajutage Yes.

E-posti kontod lisadomeenides

NB!

Järgnevates näidetes:

 • old_account - esindab cPanel'i kontot, millelt soovite liigutada lisadomeeni e-posti kontot või kontosid.
 • new_account - esindab cPanel'i kontot, millele soovite liigutada lisadomeeni e-posti kontot või kontosid.
 • domain_name - esindab lisadomeeni nime.
 •  email_account - esindab lisadomeeni e-posti konto nime, mida soovite liigutada. 

 On võimalik luua e-posti kontosid lisadomeenide tarbeks. Lisadomeenidele e-posti konto loomisest lugege lähemalt E-posti kontode dokumentatsioonist.

Lisadomeeni eemaldamise järel selle e-posti kontot cPanel'i liidesel enam ei kuvata, kuid e-posti konto sisu säilib home/username/mail kataloogis.

 • Lisades domeeni tagasi primaardomeeniga samale kontole, muutuvad lisadomeeni või pargitud domeeni e-posti kontod cPanel'i liideses jälle nähtavale.
 • Domeeni teisele kontole liigutades on vaja e-posti kontod käsitsi lisada. E-posti kontod peavad järgnema samale nimele ja domeeniformaadile kui neil oli enne kustutamist.
  • uute kontode lisamiseks kasutage Email Accounts või  /scripts/addpop skripti uute e-posti kontode käsitsi käivitamiseks 
  • E-posti konto domeeni alla liigutamiseks kasutage käsku: mv /home/old_account/mail/domain_name/email_account /home/new_account/mail/domain_name/ Peale käsu käivitamist loob süsteem  /home/new_account/mail/domain_name/ kataloogi.
  • Kõigi e-posti kontode domeeni alla liigutamiseks kasutage käsku: mv /home/old_account/mail/domain_name /home/new_account/mail

Failide liigutamise järel käivitage käsk uue konto omandi muutmiseks: chown -R new_account:new_account /home/new_account/mail/domain_name.

Lisadomeenide otsimine

 • Lisage otsingukriteerium Search tekstiaknasse.
 • Vajutage Go.

Liides kuvab otsingukriteeriumiga sobivaid tulemusi.

Lisa- või pargitud domeenid

 

...

Characteristic

...

Addon domains

...

Parked domains

...

.

...