Kui otsingutulemuste hulgas on kuvatud aineid, millel on märkeruudu kõrval hüüumärk on sellele ainele registreerujate piirarv küll täitunud, kuid on võimaldatud jääda selle kuulajate järjekorda (vt joonis). 

Kui hoiate kursorit aine ees oleval aktiivsel märkeruudul, kuvatakse teile teavitus: Õppeainele ei saa registreeruda, kuna osalejate piirav on hetkel täis. Enne õppetöö algust ja esimeste nädalate jooksul võivad grupis kohad vabaneda, seetõttu pakume võimalust registreeruda järjekorda. Koha vabanemisel saate teate kõikidele ÕISis enda kontaktandmetesse sisestatud e-posti aadressidele ja ÕISi elektronteadete postkasti, mille järel on Teil kolm päeva (sh teatamise päev) aega kas registreeruda soovitud õppeainele või loobuda pakutavast kohast. Kuna vastamise aeg on väga piiratud, palun jälgige hoolikalt meiliaadressile saabuvaid teateid! (vt joonis).

Järjekorda jäämiseks täitke vastav märkeruut aine ees ning vajutage nupule Lisa järjekorda (vt joonis).

Märgitud ained lisatakse Järjekorras olevate ainete plokki (vt joonis).