Meililistid – info


Käesolev dokument reguleerib Tartu Ülikooli meililistiteenuse kasutust.

Kellele on teenus suunatud

Teenus on Tartu Ülikooli põhikirjas sätestatud eesmärgi saavutamiseks ja toetamiseks.

Tartu Ülikooli meililistiteenuse sihtgrupp on eelkõige Tartu Ülikooli akadeemiline struktuur, üliõpilased, haldus- ja struktuuriüksused. Teisejärguliselt pakub Tartu Ülikool meililistiteenust muudele õppe- ja teadusalastele organisatsioonidele nagu korporatsioonid, teadusalased organisatsioonid, jne.

Teenuse kliendid jaotatakse kahte gruppi sõltuvalt kliendi seotusest ülikooliga:

1. grupp  ülikooliga lähedalt seotud kliendid

2. grupp  ülikooliga kaudselt seotud kliendid

Teenuse osutaja

Nõuded meililistile ja selle haldurile

Meililisti suletakse juhul, kui