Litsentside soetamine

Tootja koduleht: https://www.tibco.com/products/tibco-statistica

TIBCO Statistica litsentse uuendatakse kord aastas.

Tartu Ülikool ostab hulgi sisse ühe-aastased litsentsid, mis kehtivad 31. jaanuarini.

Tellimusi olemasolevate litsentside pikendamiseks või uute litsentside soetamiseks kogub Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakond aadressil arvutiabi@ut.ee
Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakond saadab detsembris välja ka meeldetuletused infokirja, siseveebi, ja sekretäride vahendusel. Varsematele tellijatele saadetakse meeldetuletus e-postile.

NB! Dell/Statsoft Statistica litsentsi võib kasutada ainult ühes arvutis. Iga litsents tuleb aktiveerida ning see seotakse kasutaja e-posti aadressiga (eesnimi.perenim@ut.ee või kasutajatunnus@ut.ee).

Purchasing a license

Official website: https://www.tibco.com/products/tibco-statistica

The licesnes for TIBCO Statistica are purchased once a year.

The Information Technology Office buys one-year licenses in bulk and these expire on the 31st of January.

To renew your existing license or purchase a new one, please contact the Information Technology Office at helpdesk@ut.ee.

The Information Technology Office sends out reminders in December via a newsletter, intranet (siseveeb) and through secretaries of departments. 

NB! The license for Dell/Statsoft Statistica can be used on one computer! Every license must be activated and it will be connected to the users e-mail address (firstname.lastname@ut.ee or username@ut.ee).