Lugege täpsemalt...

ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest (avalik kasutaja, õppija vms) ülikooliga. Lugege täpsemalt...

Uue õppijana ÕISi kasutajaks saamisest Lugege täpsemalt...

 Õppija tegevustest ÕISis annab lühiülevaate ÕISi ABC, mis on neljas formaadis:

 

Vanemad uudiseid