Struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanid võivad olla ühes järgmistest olekutest.

Tunni- ja eksamiplaane, mille olekuks on Kinnitatud, muuta üldjuhul ei saa. See tähendab, et kinnitatud plaani ei saa lisada tunde. Muutmiseks tuleb tunni- või eksamiplaan viia olekusse Sisekasutuses. Kinnitatud tunni- ja eksamiplaani muutmine on lubatud eriõigustega kasutajatel.

Tunni ja sellega seotud tunni- ja eksamiplaani olekud peavad olema kooskõlas. Põhireegel on järgmine: plaanile lisatav tund peab olema kas samas olekus või kõrgemas olekus. Näiteks tunniplaani, mille olek on Sisekasutuses saab lisada tunde, mille olek on Sisekasutuses või Kinnitatud (tunni- ja eksamiplaanid ei saa olla avalikumad kui nendesse kuuluvad tunnid).

Olekute muutmisest lugege järgmistest peatükkidest.


 SEOTUD TEEMAD

Tunni olekud ja nende muutmine