Käesolev juhend on koostatud kasutades Ubuntu 16.04 LTS versiooni.

These instructions are made using Ubuntu 16.04 LTS

 1. Paigalda OpenVPN klient käsurealt oma arvutisse.

  sudo apt-get install openvpn


 2. Mine aadressile https://tunnel.ut.ee ja logi sisse oma UT kasutajatunnuse ja parooliga.


 3. Peale sisselogimist, lae alla ühenduse profiil. Klõpsa lingile "Yourself (user-locked profile)


 4. Salvesta client.ovpn fail oma arvutisse ja jäta meelde kataloog kuhu selle salvestasid.
 5. Käivita VPN ühendus käsurealt

  sudo openvpn --config /kataloog/client.ovpn

  /kataloog/client.ovpn osa asenda asukohaga, kuhu client.ovpn sai salvestatud.
  Kui client.ovpn sai jäi Downloads kataloogi, siis oleks käsk järgmine

  sudo openvpn --config /home/arvuti_kasutajatunnus/Downloads/client.ovpn 6. Käivitamisel küsitakse kõigepealt kasutajatunnust ja seejärel parooli. Kasuta oma UT kasutajatunnust ja parooli.


 7. Kui tegid kõik õigesti, siis ei tule ühtegi veateadet. Terminali aken peab ühenduse säilimseks lahti jääma.

 8. Ühenduse katkestamiseks ava Terminali aken ja kasuta klahvikombinatsiooni Ctrl+C

 1. Install the OpenVPN client using the following command

  sudo apt-get install openvpn


 2. Go to https://tunnel.ut.ee and log in using your Unviersity of Tartu username and password.

 3. After logging in, download a connection profile by clicking the link "Yourself (user-locked profile)


 4. Save the client.ovpn file to your computer and remember the path.
 5. Start the VPN connection using the Terminal

  sudo openvpn --config /path/to/client.ovpn

  Replace /path/to/client.ovpn with the path to the client.ovpn file.
  If the file is in the Downloads folder, use the following command:

  sudo openvpn --config /home/username/Downloads/client.ovpn 6. When you run the command, you will be prompted for a username and a password. Use your UT credentials.


 7. If everything was done correctly, no errors are shown and the connection will be established. The Terminal window needs to be kept open.
 8. To close the connection, open the Terminal window where the connection was established and press Ctrl+C.