Child pages
  • Auditooriumid ja arvutiklassid

PROJEKTORI KASUTAMINE:

Laptopi ühendamiseks kasutada laua peal olevat VGA-kaablit. Kui Teie sülearvutil puudub VGA-pesa, kasutage laua peal olevat HDMI-VGA üleminekut.

Muid juhtmeid mitte lahti ühendada!!!

Et valida erinevate sisendite vahel tuleb kasutada projektori puldi vastavaid funktsioone.

Projektor pärast kasutamist kindlasti välja lülitada!

 

PROBLEEMIDE TEKKIMISEL:

C:\Users\martinbe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TY logo.png Palume ühendust võtta Tartu Ülikooli arvutiabiga.

Arvutiabi üldtelefon: 737 5500 (lühinumber 5500)

E-post: arvutiabi@ut.ee

Või küsida abi IT-osakonnast ruumides 141-142.


USING THE PROJECTOR:

There is a VGA-cable on the table to connect your laptop to the projector. If Your laptop does not have a VGA-port, use the HDMI-VGA adapter.

Do not reorganize any other cables!!!

To choose from different devices use the functions of the remote.

After using the projector be sure to turn it off.

 

IF PROBLEMS OCCUR:

C:\Users\martinbe\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TY logo.png Please contact with our computer help.

Computer help: 737 5500 (5500)

E-mail: arvutiabi@ut.ee

Or ask help from IT-department in rooms 141-142.