Child pages
 • Auditooriumid ja arvutiklassid

Arvuti kasutamine

Arvutisse logimiseks on kaks võimalust:

 1. Oma Tartu Ülikooli kasutajatunnusega
 2. Kui ei ole oma kasutajatunnust, siis üldise kasutajana:

Kasutajanimi: kasutaja
Parool: ( parooli rida jätta tühjaks)


Tartu Ülikooli kasutajatunnusega sisselogimise ebaõnnestumisel võib põhjuseks olla vananenud parool. Sellisel juhul soovitame sisse logida lokaalse kasutajaga (variant nr. 2) ja oma parool ära vahetada aadressil https://passwd.ut.ee/

Projektori kasutamine

 1. Projektor käivitatakse kaugjuhtimispuldi abil „ON/OFF“ nupust.
 2. Kaugjuhtimispuldi abil valitakse õige sisend:
  1. COMPUTER 1(RGB1)– lauaarvuti
  2. COMPUTER 2(RGB2)– sülearvuti (ühendatakse õppejõu laual asuva kaabliga, mis on tähisega „LAPTOP“)

Projektor lülitub ümber 3 sekundi jooksul ja näitab ekraanil valitud sisendit

Sülearvuti või dokumendikaamera ühendamine

 1. Sülearvuti ühendatakse õppejõu laual asuva kaabliga tähisega LAPTOP.
 2. Sülearvutil tuleb aktiveerida välise monitori väljund ( + P), lahutuseks tuleb määrata 1024x768

Töö lõpetamine

 1. Projektor lülitatakse välja, kasutades puldi „ON/OFF“ nuppu kaks korda. Järgida tuleb ekraanile ilmuvaid juhiseid.
 2. Arvutist logitakse välja („Log off“)
   

Arvuti kasutamisega seotud probleemide korral aitab tööpäeviti 8-17 ülikooli arvutiabi telefonil 737 5500 (lühinumber 5500) või e-posti aadressil arvutiabi@ut.ee


Using the computer

There are two options for logging in to the computer:

 1. Using your University of Tartu username and password
 2. If you don’t have an account with the University of Tartu, use:

Username: kasutaja
Password: ( leave empty)

Being unable to log on with your University of Tartu username may be caused by an outdated password. In that case, we suggest using the local user account (option 2) and changing your password at https://passwd.ut.ee/

Using the projector

 1. Start the projector using the „ON/OFF“ button on the remote.
 2. Choose the correct input:
  1. COMPUTER 1(RGB 1) – stationary computer
  2. COMPUTER 2(RGB 2) – laptop, which is connected using the cable with the lable „LAPTOP“

The input is switched within 3 seconds and will display the chosen input.

Connecting a laptop or the document camera

 1. Connect the laptop using the cable with the lable „LAPTOP“. The cable is on the lecturer’s table.
 2. Activate the external monitor on the laptop ( + P). Set the resolution to 1024x768

Finishing work

 1. Turn off the projector using the „ON/OFF“ button on the remote. Follow the instructions displayed by the projector.
 2. Log off from the stationary computer.

 

If you encounter any issues while using the computer, please call technical support on the number +372   737 5500 (internal number: 5500) between 08:00-17:00 or send an e-mail to arvutiabi@ut.ee .