Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSiia lehele kogume korduma kippuvad küsimused digiõppe läbiviimiseks Tartu Ülikooli vaatenurgast. Vt lisaks https://www.ut.ee/et/oppimine/soovitused-oppejoule-auditoorse-oppetoo-asendamiseks-e-oppega


Kui Sul on mõni teema või küsimus, mis siia lehele sobib, saada see Erkki Leegole Teamsi vahendusel või aadressile erkki.leego@ut.ee!
TeemaJuhised
1

Kust ma saan abi ja juhiseid?

2

Millised on põhilised e-õppe lahendused?

3

Millise digilahendusega viia läbi loeng?

4

Millise digilahendusega viia läbi veebiseminar?

5

Kas BigBlueButtoni veebiseminare võib salvestada?

 • Jah. Veebiseminare on mõistlik videosalvestada oma õpperühmale järelvaatamiseks
 • Loengud on soovitatav salvestada Panotoga
 • Vt lisaks Digisisu loomine ja avaldamine
6

Kuhu on õige lisada oma kursuse digisisu?

7

Millise kanali või rakenduse kaudu on mõistlik tudengile teateid saata?

 • Soovitatav on kasutada ÕISi (kiri kursusele registreerunutele) või Moodle'i kursust (teate saatmine foorumisse või sõnumi saatmine kursusel osalejatele).
 • Arvestada tuleb, et enamikel Tartu Ülikooli tudengitel ei ole eesnimi.perenimi@ut.ee aadressi
 • Moodle
  • Saab kasutada teadete foorumit, millega kõik kursuse õppijad on liitunud (viivisaeg e-postile edastamisel 30 minutit või kui valida Saada postitus kohe, siis edastatakse teade kohe e-postile)
  • E-kirjade saatmiseks saab kasutada kiirposti plokki Kiirpost
  • Saab saata sõnumi
  • NB! Arvestama peab sellega, et kui õppijal on oma Moodle'i profiili teavituste eelistustes kõikide teavituste saamine või teatud tüüpi teavituste e-postile saamine välja lülitatud, siis ta seda teavitust e-postile ei saa.
 • ÕIS
  • ÕIS võimaldab saata kursusele osalistele
  • Kirja vormindamisel kujundusvahendeid kasutada ei saa
 • Teams
8

Milliste digivahenditega teste ja eksameid korraldada?

9

Moodle korduma kippuvad küsimused

10

Panopto kordma kippuvad küsimused

11

BigBlueButton korduma kippuvad küsimused

12

Urkund korduma kippuvad küsimused

13

LimeSurvey korduma kippuvad küsimused