Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

E-õppe juhendmaterjalid. Toimetaja: Leht Pilt, lehti.pilt@ut.ee.

Taust

Materjale, mis on kasulikud e-kursuste ja digitaalsete õppematerjalide loomiseks.


Teemad


TeemaLühikirjeldus ja viited sisuleKestusMärksõnadPilt
1Videote tüübid

Interaktiivne videopuu tutvustab videote erinevaid tüüpe ning nende näiteid.

20:00video, e-õpe

2Testiküsimuste konverteerimine tekstifailist Moodle'i XML-formaatiVideojuhend XML-generaatori http://www.ut.ee/moodletestixml kasutamiseks (konverteerib tekstifailid Moodle'i XML-formaati) ja testiküsimuste importimiseks Moodle'i kursuse küsimustepanka.

10:49

Moodle, test

3
4


Alamartiklid