Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Maailma keelte ja kultuuride kolledži materjalid. Toimetajad: Sirje Kupp-Sazonov, sirje.kupp-sazonov@ut.ee.

Taust

Sissejuhatav taust üksuse või teema kohta ...


Teemad


TeemaLühikirjeldus ja viited sisuleKestusMärksõnadPilt
1Keeleteadus

11.10.2018 Suhe maailmaga. Poeetiline mõtlemine ja tegelikkus,
prof Marko Pajevići ingliskeelne inauguratsiooniloeng UTTV-s.

Maailma mõistmiseks peame kõigepealt aru saama,
kuidas me maailmaga suhestume. Tajude mõtestamisel
peame paratamatult appi võtma keele. Meelelised tajud
käivad läbi sõnade. Tähendus tuleb järelikult keele kaudu.

1:33:03

Keeleteadus
Filosoofia
Semiootika


2Keeleteadus

18.09.2018 Sõna jõud: Vana-Kreeka ja Rooma poeetikast,
retoorikast ja teadustest meie elus
, prof Janika Pälli
inauguratsiooniloeng UTTV-s.

Loengul vaadeldakse viise, kuidas tänapäeval kasutatakse
antiikaja õpetusi sõna jõust ja nauditakse nende vilju.

51:37

Keeleteadus
Retoorika
Vana-Kreeka
Rooma

3Kirjandusteadus

29.05.2018 Moodsa maailma asustamine: Jean Echenozi romaanid,
prof Sara Bédard-Goulet' ingliskeelne inauguratsiooniloeng UTTV-s.

Loengus esitatakse Prantsuse kirjaniku Jean Echenoz’ romaani
„Nous trois“ („Meie kolm“, 1992) kirjandusliku analüüsi, et näidata,
mis juhtub ruumi ja kohtade asustamisega siis, kui Maa ise sekkub
armukolmnurka. Echenoz’ romaanid, mida autor ise määratleb
geograafilistena, aitavad eriti hästi mõtiskleda asustuse ja selle
tänapäevase tähenduse üle.

1:12:56Kirjandusteadus
Jean Echenoz

4Tõlketeadus

16.05.2018 Tõlketeaduse vahepealsus, prof Luc van Doorslaeri
ingliskeelne inauguratsiooniloeng UTTV-s.

Millisel määral kajastub tõlkimise tänapäevasus sellise (inter)distsipliini
nagu tõlketeadus institutsionaliseerumises või mil määral saab see
seal kajastuda.

1:16:24Tõlketeadus
Tõlkija

5Keeleteadus

14.05.2018 Kriitiline lugemine poliitiliste afektide ajastul, prof Raili Marlingu
inauguratsiooniloeng UTTV-s.

Kuidas saavad kriitikajärgse ajastu kirjandus- ja kultuuriuurijad rääkida
kaasa ühiskondlikes aruteludes.

1:06:33Keeleteadus
Kriitiline lugemineAlamartiklid