Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Digisisu hoidmise keskkonnad Tartu Ülikoolis. Toimetaja: Lehti Pilt, lehti.pilt@ut.ee.

Tartu Ülikoolis on kasutusel mitmesuguseid digisisu hoidmise keskkondi. Eraldi on olemas lahendused loengute, pidulike sündmuste jäädvustuste ja loengumaterjalide haldamiseks.

Vt lisaks Digisisu loomine ja avaldamine

Vt lisaks 
TeemaLühikirjeldus ja viited sisuleSihtrühmMärksõnadPilt
1

Panopto loengusalvestised

 • Tartu Ülikooli põhiline loengute salvestamise keskkond on Panopto
 • Kõik ilma kasutuspiiranguteta loengud on kättesaadavad siit:
Varialoengusalvestus, digisisu

2

Coursesi loengumaterjalid

 • Loenguinfo ja -materjalide jagamise lahendus
 • TÜ arvutiteaduse instituudis kasutatav loenguinfo ja -materjalide jagamise lahendus (https://courses.cs.ut.ee). Kasutusel 2005. aastast.
 • TÜ matemaatika ja statistika instituudis kasutatav lahendus (https://courses.ms.ut.ee). Kasutusel 2016. aastast
Variaarvutiteadus, IT, matemaatika, statistika

3

Moodle'i kursuste materjalid

 • Tartu Ülikooli kursuste keskkond (sh kursuste materjalid)
 • 20.03.2020 seisuga on keskkonnas üle 7000 kursuse
 • Vt https://moodle.ut.ee
Varia

4

Sisu@ut.ee

 • Tartu Ülikooli õppe- ja teadustööga seotud veebilehestikud medicina, humaniora, socialia, realia et naturalia ning varia valdkonnast.

 • Vt https://sisu.ut.ee/
Varia

5

UTTV

 • Tartu Ülikooli poolt välja arendatud meediasisu jagamise keskkond
 • Pidulikud sündmused, loengusalvestused jpm
 • Vt https://www.uttv.ee/
Variasündmus

6

MS Stream

 • MS O365 videosalvestuste haldamise ja jagamiseks lahendus on MS Stream
 • Võimalik on hoida Teams-i salvestusi ja laadida üles teisi videosalvestusi
 • Paindlikud võimalused jagada juurdepääsu 17000+ ülikooliperele. Hetkel ei ole võimalik jagada avalikkusega
 • Vt KKK – MS Streami kasutamine


7

MOOC8

Youtube

Variasündmus, turundus

9

TÜ teaduskool10

DSpace

 • Tartu Ülikooli Dspace on repositoorium nii elektrooniliste materjalide, e-dissertatsioonide ja raamatute kui digitud raamatute, ajakirjade, käsikirjade etc kestvaks säilitamiseks ning avaldamiseks.
 • Vt http://dspace.ut.ee/


11

DataDOI12

Rescarta13

OJS

 • OJS platform for scientific Journals. Located at library of Tartu University
 • Vt ojs.utlib.ee