Siin artiklis on kirjeldatud erinevaid võimalusi Teamsi koosoleku planeerimiseks ja pidamiseks. / This article describes the different options for planning and holding meetings in MS Teams.

Teadmiseks:

 • Teamsi vestlusi ja koosolekuid saab planeerida mitmel viisil: üks ühele, koosolekutsega mitmele inimesele, tervele meeskonnale (Teamsi kanalis) ja ka Teams Live Eventina 10 000 osalejale
 • Teamsi vestluspartner(id) ei pea olema ülikooli kasutajatunnusega, viidet saab jagada välisele poolele kopeerimis- ja kleepimisfunktsiooni abil
 • Teamsi koosolekul osalemiseks ei pea teisel poolel olema Teamsi rakendust. Osaleda saab veebilehitseja kaudu (nutitelefonis on siiski Teamsi rakendust vaja)
 • Nipp: rohkemate osalejatega koosolekul tasub ülekande kvaliteedi säästmiseks lülitada välja enda video ja müra summutamiseks mikrofon, kui neid ei kasutata. Enda vestluse alustamisel tuleb mikrofon taas sisse lülitada
 • Nipp: arvutist alustatud koosolekut saab sujuvalt jätkata nutitelefonis


In short: 

 • MS Teams offers different ways for planning discussions and meetings: one-on-one, with an invite to several people, the whole team (in a Teams channel) and also as a Teams Live Event for up to 10,000 participants
 • The participants in a Teams discussion do not have to have the UT user account: the link to the discussion can be copy-pasted to the external party.
 • To participate in a Teams meeting, the other party does not have to have the Teams It is possible to participate using a web browser (the Teams app is still required when using a mobile device)
 • Hint: during a meeting with more participants, it is a good idea to turn off video to improve the broadcast quality and to mute the microphone to reduce noise when you are not speaking. Remember to unmute your microphone when you want to speak.
 • Hint: a meeting started on a computer can be smoothly continued using a smartphone.
Toiming / ActionToiminguetapid / StepsEkraanipildid / Screenshots
1

Teamsi koosoleku algatamine koosolekukutsega / Scheduling a Teams meeting by sending an invite

 • Kõige lihtsam on algatada koosolekut Teamsi rakendusega
 • See toimib sarnaselt nii arvutirakenduses kui ka veebilehitsejas
 • Lisa teema, osalejad, määra kellaaeg ja kirjeldus
 • Soovi korral võid lisada Teamsi kanali (näites ITO juhtimine → General), siis jäävad koosoleku märkmed ja tehtud videosalvestus õigesse kohta
 • Pärast nupul „Send“ klõpsamist tekib koosolekukutse sisse viide Join Microsoft Teams Meeting, mis on jagatav ka teistes kanalites (selle saab kopeerida e-posti, kiirvestlusesse jne)
 • NB! Kui osalejaid ei ole kutsesse märgitud, siis Teamsi viidet kalendrikandesse ei teki

 • It is the easiest to schedule a meeting using the Teams app.
 • It works similarly in the app and the web browser.
 • Add the title and the participants, set the time and add the description.
 • If you wish, you can add a Teams channel (e.g. ITO juhtimine → General), so the meeting notes and the recording are stored in the right place
 • After clicking the “Send” button, the meeting invite will include the link Join Microsoft Teams Meeting that can be also shared outside Teams (by copy-pasting it to email, instant message, etc.)
 • Note! If you have not selected participants when scheduling the meeting, the calendar entry will not include the Teams link

2

Teamsi koosoleku viite edastamine teiste kanalite kaudu / Sending a link to a Teams meeting by other channels

 • Loo koosolek kalendrisse (koos osalejatega) ja vali „Send“
 • Ava kalendrist koosolek uuesti
 • Koosoleku kirjeldusse on tekkinud viide Join Microsoft Teams Meeting
 • Kopeeri see viide soovi korral teistesse kanalitesse (e-post, sotsiaalmeedia)

 • Schedule the meeting in the calendar (with participants) and click on “Send”.
 • Open the scheduled meeting in the calendar
 • The meeting description now includes the link Join Microsoft Teams Meeting
 • Now you can copy-paste it into other channels (email, social media)

3

Teamsi koosolekul osalemine  veebilehitseja kaudu / Participating in a Teams meeting using a web browser

 • Teamsi koosolekutel saab osaleda veebilehitseja kaudu
 • Klõpsa kutsel Join Microsoft Teams Meeting
 • Veebilehitsejas vali esmalt Cancel
 • Seejärel vali Liitu hoopis veebis
 • Kui Sa ei ole Teamsi kasutaja, sisesta Nimi ja vali Liitu kohe. Teamsi sisselogitud kasutajatelt nime ei küsita

 • It is possible to participate in a Teams meeting using a web browser
 • Click on Join Microsoft Teams Meeting
 • In the web browser, first click on Cancel
 • Then choose toJoin on the web instead
 • If you are not a Teams user, type in your name and select Join now. Users signed in to Teams do not have to type in their name

Teamsi-väline kasutaja veebilehitseja kaudu: / An external user in a web browser:

Teamsi kasutaja veebilehitseja kaudu: / A Teams user in a web browser:

4

Koosolekukutse Microsoft Outlooki vahendusel / Scheduling a meeting in Microsoft Outlook

 • Kui Sinu arvutisse on paigaldatud nii MS Outlook kui ka MS Teams, siis on kõige lihtsam algatada koosolekut tavalise koosolekutse kaudu
 • Teamsi paigaldamisel arvutisse tekib Outlooki menüüribale aken Join Teams Meeting
 • Koosolekukutsesse loodava viite Join Microsoft Teams Meeting saab kopeerida ja seda võib soovi korral saata vestluspartneri(te)le ka muude kanalite vahendusel. NB! Vestluspartner(id) ei pea olema ülikooli töötajad ega Exchange'i/Outlooki kasutajad.

 • If you have both MS Outlook and MS Teams on your computer, it is the easiest to schedule a meeting by simply sending a meeting invite
 • When Teams is installed, the Outlook menu bar will include the Teams Meeting button
 • The link Join Microsoft Teams Meeting included in the invite can be copy-pasted to discussion partner(s) in other channels. Note! Discussion partners do not have to be university employees or users of Exchange/Outlook.

5

Ühe vestluspartneriga koosolek Teamsi arvuti- või veebirakenduses / One-on-one meeting in the Teams desktop or web app

 • Vali vasakult menüüribalt vestlusfunktsioon Chat
 • Leia ülevalt otsinguaknast vestluspartner, kellega soovid rääkida
 • Vali ülevalt paremalt nurgast, kas soovid teha video- või audiokoosoleku

 • In the left menu, click on Chat
 • Use the search function above to find the person you want to talk to
 • From the top right corner, choose whether you want to start a video or audio call

6

Meeskonnakoosolek Teamsi arvuti- või veebirakenduses / A team meeting in the Teams desktop or web app

 • Vali vasakult menüüribalt meeskonnafunktsioon Teams ja leia meeskond, kellega soovid rääkida
 • Vali alt nupurealt kaameraga nupp
 • Vali Meet now

 • In the left menu, click on Teams and find the team you want to talk to
 • Find the button with the video recorder below the text box
 • Choose Meet now

7

Meeskonnakoosolek Teamsi nutitelefonirakenduses / A team meeting in the Teams mobile app

 • Ava Teamsi nutitelefonirakendus
 • Vali Kalender
 • Vali ülevalt paremast nurgast koosoleku loomise funktsioon
 • Sisesta pealkiri, osalejad, kellaaeg ja soovi korral muud andmed
 • Vali Valmis
 • Koosolek lisatakse kalendrisse ja lisandub nupp Liitu

 • Open the Teams mobile app
 • Open the Calendar
 • Click on the meeting scheduling button
 • Add the title, participants, time and other details, if necessary
 • Click on the check mark when ready
 • The meeting is added to the calendar and a Join button appears


8

Ühe vestluspartneriga koosolek Teamsi nutitelefonirakenduses / One-on-one meeting in the Teams mobile app

 • Ava Teamsi nutitelefonirakendus
 • Leia vestluspartner, kellega soovid rääkida
 • Vali kontaktandmete alt, kas soovid teha video- või audiokoosoleku

 • Open the Teams mobile app
 • Find the person you want to talk to
 • From the person’s profile, choose whether you want to start a video or audio call

 • No labels

1 Comment

 1. Kui ülikooli e-meili postkastil oli "e-mail forwarding" peal (näiteks gmail.com), siis ei tarvitse sellel inimesel Teamsi kalendrisse koosolekukutset tekkida.