Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Please find English version of FAQ here - Frequently asked questions about distance work.

Operatiivne info probleemidest ja nende lahendustest on kättesaadav siit - IT operatiivinfo / operational information

Armas ülikoolipere

Koroonaviiruse haiguse COVID-19 puhangu ohjeldamine on seadnud meid olukorda, kus me ei saa füüsilise kontakti vältimiseks töötada enam oma tavapärases asukohas.

Kutsun sellegipoolest üles mitte kapselduma sotsiaalsesse üksindusse ja jätkama nutikalt tavapärast toimetamist, nii palju kui see on võimalik. Ära jäta arutelusid ja kohtumisi ära – neid saab korraldada digivahendite abil.

Tartu Ülikooli infosüsteem on asukohast ja ajast sõltumatuks tööks päris hästi valmis. Koondame siia artiklisse küsimused kaugtöö kohta ja täiendame seda jooksvalt.

Ole terve!

Erkki Leego, Tartu Ülikooli digiarengu juht

Kui Sul on mõni teema või küsimus, mis siia lehele sobib, saada see arvutiabile. Vt. lisaks ITO töökorraldus eriolukorra ajal / Organisation of work of the IT Office during state of emergency.

Korduma kippuvad küsimused kaugtöö kohta


KKKVastused
1

Kust saan abi ja juhiseid?

2

Milliseid vahendeid ma kaugtööks vajan?

3

Milline on parim vahend veebiarutelude jaoks?

4

Millised on parimad e-õppe vahendid?

5

Milline on parim tarkvara meeskonna või töörühma jaoks?

6

Kuidas luua meililisti?

 • Teabe jagamiseks suurele hulgale inimestele sobib hästi meililistiteenus
 • MS Teamsis loodud meeskonnad saavad meeskonna e-posti aadressi.
  • Meeskonna aadressi saab lisada keskse e-posti teenuse MS Outlooki aadressiraamatusse ja seejärel aadressaadiväljale
  • Saada aadressi aadressiraamatusse lisamise soov arvutiabile
7

Kus hoida ja jagada faile?

8

Mida pean teadma küberturbest?

 • Kaugtöö toob andmete haldamisel ja rakenduste kasutamisel endaga kaasa lisariski
 • Toimeta ainult turvalises arvutivõrgus
 • Hoia andmeid ja faile ainult ülikooli toetatud ja ühtse kasutajatunnuse juurdepääsuga keskkondades
  • Soovitame failide jaoks kasutada MS Teamsi tööalas asuvat ala „Files“ ja sellega seotud Onedrive'i
  • Ootame teavet teadustöö andmebaaside ja rakenduse kohta, mis ei ole kaugtööks valmis. Saada see info arvutiabile
 • Kui parool on ununenud, siis vaheta parool turvaliselt keskkonnas https://passwd.ut.ee
 • Vt Küberturbe juhised
9

Kuidas luua ühendus laboriarvutiga/lauaarvutiga?

 • Erandjuhtudel on välisvõrgust lubatud luua ühendus oma lauaarvuti, laboriarvuti või muu sisevõrgus asuva targa seadmega
  • järgi kindlasti Küberturbe juhiseid!
  • Turvalise ühenduse saab luua virtuaalse privaatvõrgu (ingl virtual privat network, VPN) tarkvara abil. Vt VPN ühendus
  • Kasutada saab oma arvutis asuvat Remote Desktopi rakendust. Sinna tuleb sisestada oma laboriarvuti/lauaarvuti nimi või IP-aadress
  • Remote Desktopi pääsuõiguse peab IT-administraator ühekordselt aktiveerima. Saada sellekohane soov  arvutiabile
10

Kas ja mille jaoks ma vajan VPN-tarkvara?

11

Kuidas suunata lauatelefon mobiiltelefonile?

12

Kuidas ma saan enda (kodu)arvutisse ja nutiseadmesse kaugtöö tarkvara?

 • Ülikoolipere rohkem kui 17 000 liikmel on õigus kasutada MS Office 365 rakendusi pilvepõhiselt või laadida rakendus kuni viide arvutisse.
 • Juhised MS Office 365 kasutajaks registreerimiseks ja tarkvara paigaldamiseks leiad siit: Microsoft Office 365 Educationi paigaldamine
 • Office’i rakendused on olemas ka Apple’i ja Androidi nutiseadmetele ja need saab alla laadida asjaomastest rakenduste poodidest. Office’i kasutuselevõtul sisesta enda kasutajatunnus kujul kasutajatunnus@ut.ee.
13

Mida pean teadma, kui viin lauaarvuti töölt koju?

 • Anna oma soovist teada arvutiabile. Arvuti võib vajada kodukeskkonnas töötamiseks lisaseadistusi.
 • Jälgi põhilisi küberturbereegleid
  • Arvutit tohivad kasutada ainult volitatud kasutajad
  • Koduse sidevõrgu turvalisus peab olema tagatud
  • Vt lisaks Küberturbe juhised
14

Miks kasutada Microsoft Office 365 tooteid, sh Teamsi?

 • Kõigil ülikoolipere liikmetel on olemas MS O365, sh Teamsi kasutusõigus ja selle kasutuselevõtmiseks ei ole vaja kulutusi teha
 • Teams võimaldab pidada veebiarutelusid, jagada faile või neid ühiselt toimetada ja pidada kirjalikke vestlusi
 • Iga Teamsi kasutaja saab luua oma meeskonnale ja üksusele piiratud ala
 • Juhime tähelepanu mõnele eksiarvamusele:
  • Teams ja MS O365 ei eelda Windowsi operatsioonisüsteemi kasutamist. Rakendused on olemas enamiku operatsioonisüsteemide jaoks (sh Mac, Linux) ja toimivad ka suuremas osas veebilehitsejates
  • Teamsi koosolekul osalemiseks ei pea teisel poolel olema ülikooli või Microsof Office’i kasutajatunnust
  • Teamsi koosolekul osalemiseks ei pea arvutis olema Teamsi rakendust, vaid kasutada saab ka veebilehitsejat
  • Nutiseadme kaudu osalemiseks on vajalik rakendus, mille saab asjaomase operatsioonisüsteemi rakenduste poest
  • Teamsi meeskondadesse saab kaasata inimesi, kellel ei ole ülikooli kasutajatunnust
  • MS Onedrive’i ja Sharepointi kaudu saab faile jagada ka inimestele, kellel ei ole ülikooli kasutajatunnust ja e-posti aadressi