Search

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DHISABI-3242 - Getting issue details... STATUS

Plokki "Dokumendivahetuskeskus" ei kuvata enam sekretäride grupi liikmetele

Edaspidi registreeritakse DVK kaudu saabunud dokumendid ainult kantseleis ja suunatakse täitmiseks vastava struktuuriüksuse sekretärile. Andmekaitsest lähtudes oli muudatus väga vajalik, kuna DVK-st oli võimalik näha ka teistele struktuuriüksustele saabunud dokumente. DVK kaudu dokumentide saatmist see muudatus ei mõjuta.

Ülaribale lisati  ikoon tagasi

Kasutajate palvel lisasime "Kodu" ikooni DHIS-i ülaribale tagasi.

Uus elektrooniline majanduskulude aruande esitamise vorm

Alates 18. märtsist saavad kõik struktuuriüksused majanduskulude aruandeid esitada DHIS-is uue elektroonilise vormi kaudu. 

Kui siiani tuli täita kuluaruande vorm ja see koos kulu tõendavate dokumentidega digikonteineris allkirjastada, siis uue vormi puhul sisestatakse andmed otse DHIS-is olevatele andmeväljadele, kulu tõendavad dokumendid ja lisadokumendid (nt maksekorraldus) lisatakse faili väljadele ning kinnitused antakse elektroonselt. Paberil kuludokumendid võib skaneerida või pildistada (jälgida, et kõik andmed oleksid nähtavad ja loetavad). Aruande salvestamisel tehakse automaatne suunamine rolliga “kinnitamiseks” aruande menetlejatele ning  manuaalselt ei ole vaja kellelegi dokumenti suunata. Ka rahandusosakonnale ei ole vaja dokumenti manuaalselt suunata.