Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Käesolev juhend selgitab, kuidas seadistada oma Exchange Online (Office 365) konto Mac OS X e-posti programmis Mail.

These instructions will help you set up your Exchange Online account (Office 365) with the Mac OS X e-mail client Mail.

1. Avage Mac OS X meiliklient (Mail)

1. Open the Mac OS X e-mail client (Mail)

2. Uue konto lisamisel tuleb valida konto tüübiks Exchange.

 
Vajuta pildil, et näha seda suuremalt

2. When adding a new account, choose to add an Exchange account.


Click on the image to enlarge

3. Sisestage oma nimi, Tartu Ülikooli e-posti aadress kujul ja kasutajakontoga seotud parool. Seejärel vajutage Continue.


Vajuta pildil, et näha seda suuremalt

3. Enter your name, the University of Tartu e-mail address and the password associated with your account. Then click Continue.


Click on the image to enlarge

4. Lahtrisse Description võite kirjutada vabalt valitud kujul kontot kirjeldava(d) märksõnad (nt UT mail). User Name reale sisestage oma Tartu Ülikooli kasutajatunnus kujul kasutajatunnus@ut.ee. Server Address reale sisestage outlook.office365.com. Seejärel vajutage Continue.


Vajuta pildil, et näha seda suuremalt

4. You can enter a short description for the account in the Description field (optional). Enter your University of Tartu username in the User Name filed as username@ut.ee. Enter outlook.office365.com in the Server Address field. Then click Continue.


Click on the image to enlarge

5. Programm kuvab konto seadistamise kokkuvõtte. Vajutage Continue.


Vajuta pildil, et näha seda suuremalt

5. The software will display a summary of the configuration. Click Continue.

 
Click on the image to enlarge 

6. Valige teenused, mida soovite kasutada.


Vajuta pildil, et näha seda suuremalt

6. Choose the applications to use with your account.


Click on the image to enlarge

  • No labels