Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kliendi seadistamine

Client configuration

1. Avage veebilehitseja (nt Safari) ja avage veebileht https://tunnel.ut.ee. Sisestage lahtritesse Tartu Ülikooli kasutajatunnus ja parool. Valige rippmenüüst Login ja vajutage nupule Go.

1. Open a web browser (i.e Safari) and go to https://tunnel.ut.ee. Enter your university username and password. Select Login from the drop-down menu and click on Go.

2. Vajutage lingile OpenVPN Connect for iOS. Lingile vajutamine avab App Store ja võimaldab paigaldada õige rakenduse.

2. Click on OpenVPN Connect for iOS. Clicking on the link will open App Store and allow You to install the correct application.

3. Vajutage nupule Get rakenduse paigaldamiseks või Open rakenduse avamiseks, kui see on juba paigaldatud.

3. Click Get to install the application or Open to open it if it is already installed.

4. Pärast rakenduse paigaldamist, laadige alla teie konto jaoks eelseadistatud profiil https://tunnel.ut.ee aadressilt kasutades linki Yourself (user-locked profile).

4. After installing the application, download the user locked profile from the https://tunnel.ut.ee site. Click on the Yourself (user-locked profile)  link.

5. Pärast profiili alla laadimist avage see OpenVPN rakendusega. Selleks vajuta Copy to OpenVPN valikule.

5. After downloading the profile, open it with the OpenVPN application. To do that, click on Copy to OpenVPN.

6. Vajuta profiili kirje all nupule Add.

6. Click Add  under the profile details.


7. Vajuta Add ekraani ülemises servas.

7. Click Add in the top-right corner.

8. Ühenduse loomiseks vajuta märgitud nupule.

8. To establish a connection, click on the marked button.

9. Sisesta oma ülikooli konto parool ja vajuta OK.

9. Enter the password for your university account.

10. Kui rakendus küsib luba ühenduse loomiseks, vajutage Yes.

10. When the application asks for permission to establish a connection, click Yes.


11. VPN ühendus on nüüd loodud ja peaks avanema järgmine vaade.

11. The connection is now established and you should see the following details.

VPN ühenduse katkestamine

Ühenduse katkestamiseks ava OpenVPN rakendus ja vajuta rohelisele nupule.

Disconnecting the VPN connection

To disconnect an active VPN connection open the OpenVPN application and click the green button.