Child pages
  • Ühispostkastile automaatvastuse seadistamine
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ühispostkastile automaatvastuse seadistamiseks tuleb esmalt logida sisse oma veebipostkasti aadressil https://owa.ut.ee. 

Seejärel:

1. Klõpsa üleval paremas nurgas oma nimel;
2. Vali "Open another mailbox...";

3. Kirjuta lahtrisse ühispostkasti nimi või meiliaadress;
4. Vajuta Enter või klõpsa "Search contacts and directory" peal;

5. Ava ühispostkast klõpsates "Open";

6. Ava postkasti sätted, klõpsates nime kõrval olevat mutri märki;
7. Vali "Set automatic replies";  

8. Automaatvastuse aktiveerimiseks valige "Send automatic replies";

9. Vastuse saatmiseks ainult teatud ajaperioodil tuleks ära märkida rida "Send replies only during this time period" ning seada "Start time", mis märgib perioodi algust ja "End time", mis märgib perioodi lõppu. 

10.  Sisesta lahtrisse soovitud tekst. See saadetakse vastuseks asutusesiseselt tulevatele kirjadele (st TÜ serverist);

11.  Automaatvastuse saatmiseks ka asutuseväliselt (nt gmail, hotmail vm) tulevatele kirjadele tehke märge lahtrisse "Send automatic reply messages to senders outside my organization". 
11.1. Tee märge, kui soovid, et vastus saadetaks vaid nendele aadressidele, mis on sinu "Kontaktide" listis;
11.2. Tee märge, kui soovid, et vastus saadetaks kõigile;
12. Sisesta lahtrisse soovitud tekst, mis saadetakse asutuseväliselt tulevatele kirjadele; 

13. Salvesta tehtud muudatused, klõpsates "Save".   • No labels