Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NB! Vaikimisi Exchange server aliaste alt meile välja saata ei luba. Kui on soov saata kirju välja mõnu muu nime alt, tuleks kõigepealt ühendust võtta Exchange administraatoritega.

 

Outlooki õpetus

1) Kõigepealt tuleb nähtavaks teha From väli. Selle jaoks võtta lahti Options tab ja sealt valida From. Seejärel ilmub uut kirja kirjutades Lisaks To ja Cc reale ka From rida.

 

2) Uut kirja kirjutama hakates klikata From nupule

3) Avanenud menüüst valida "Other E-mail Address" ning see järel klikata From nupule

 

4) Seejärel avaneb aadressraamat. Sealt valida "All Distribution lists"

5) Avanenud listist valida siis alias, mille alt tahate meile välja saata.

6) See tegevus on ühekordne ja nüüd on Teil alati võimalus From välja pealt valida, kumma meiliaadressi alt kirju välja saata tahate.

 

Läbi veebikliendi ehk OWA

1) Uut kirja kirjutades teha nähtavaks From väli. Selleks klikata "..." nupule ja vajutada Show From

2) Seejärel teha parem hiireklõps From väljal olevale oma meiliaadressile ja vajutada Remove

3) Nüüd on võimalik From reale kirjutada soovitud Alias.

 

4) See on ühekordne tegevus ja järgmine kord saab juba lihtsasti From nupu alt valida, millise aadressi alt kirja välja saata

 

 

  • No labels