Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

1. Avage oma arvuti startmenüüst võrguühenduste aken Start -> Connect To
2. Avanenud aknas valige Set up a connection or network

3. Valige Manually connect to a wireless network

4. Täitke väljad nagu on näidatud joonisel

5. Valige Change connection settings

6. Avanenud sätete akna Security lahtri alt valige PEAP Settings...

7. Eemaldage linnuke Validate server certificate ja vajutage EAP-MSCHAP v2 Configure...

8. Eemaldage linnuke kastist nagu joonisel näha

9. Sulgege kõik sätete aknad vajutades OK

Sellega on eduroam levi seadistatud.

Esmakordselt eduroam levisse sattumisel ilmub teie arvuti alumisse paremasse nurka infoaken, millel peate klikkama

Avanenud autentimisaknasse kirjutage oma kasutajatunnus kujul kasutajanimi@ut.ee ja parool, domeenilahter jätke tühjaks

Edaspidi ühendub teie arvuti eduroam leviga automaatselt.

  • No labels