Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

1. Avage arvuti Start menüüst Control Panel >> Network and Internet >> View network status and tasks
1. Open your the Control Panel from your Start menu. In the Control Panel, go to Network and Internet and open View network status and tasks

2. Valige vasakult Manage wireless networks.
2. Click on Manage wireless networks in the menu on the left. 

3. Avanenud aknas valige Add.
3. Click Add in the window that just opened.

4. Valige Manually create a network profile
4. Choose to Manually create a network profile.

5. Täitke väljad nagu näidatud joonisel ja vajutage Next.
5. Fill in the fields like on the picture below and click Next.

6. Seejärel vajutage Change connection settings.
6. Now click on Change connection settings.

7. Avanenud aknas valige sakk Security.
7. In the window, that just opened, click on the Security tab. 

8. Vajutage akna keskel oleva rippmenüü järel nupule Settings, et avada Protected EAP Properties aken.
8. Click on the Settings button behind the drop-down menu in the middle of the window. This will open the Protected EAP Properties window.

9. Eemaldage linnuke kastist Validate server certificate ja vajutage EAP-MSCHAP v2 Configure.
9. Remove the tick from the Validate server certificate option and click on the Configure button at the bottom of the window. 

10. Eemaldage linnuke kastist nagu on näidatud järgmisel pildil ja vajutage OK.
10. Remove the tick from the box so the settings match the image below and click OK.

11. Sulgege Protected EAP Properties aken vajutades OK.
11. Close the Protected EAP Properties window by clicking OK.

12. Aknas Eduroam Wireless Network Properties (8. punktis näidatud pilt) sakis Security, vajutage nupule Advanced Settings.
12. In the Security tab of the Eduroam Wireless Network Properties window, click on Advanced settings.

13. 802.1x sakis valige autentimise viisiks "User authentication" nagu näidatud järgmisel pildil.
13. In the 802.1x tab, set the authentication mode to User authentication, as shown on the image below.

14. Soovi korral võite siin salvestada ka oma kasutajatunnuse ja parooli vajutades nuppu Save credentials. Avanenud aknasse sisestage oma ülikooli kasutajatunnus kujul kasutajatunnus@ut.ee, ning parool tavapäraselt.
14. In this window, you can save your logon credentials for the netowkr by clicking Save credentials. In the window that opened, enter your username in the form username@ut.ee and the password associated with your account. 

15. Sulgege sätete aknad vajutades OK.
15. Close all the settings windows by clicking OK. 

Sellega on eduroam levi seadistatud!
You have now configured eduroam!

16. Juhul kui te eelnevalt oma kasutajatunnust ja parooli ei salvestanud, ilmub esmakordselt eduroam levisse sattumisel teie arvuti alumisse paremasse nurka infoaken, millel peate klikkama.
16. If you didn't save your logon credentials during the setup process, a pop-up will appear in the bottom right corner of your screen. Click on it to enter your credentials.

17. Avanenud autentimisaknasse kirjutage oma kasutajatunnus kujul kasutajanimi@ut.ee ja parool tavapäraselt. Vaata järgmist pilti.
17. In the window that opened, enter your username in the form username@ut.ee and the password associated with your account. See the next image.

Edaspidi ühendub teie arvuti eduroam leviga automaatselt.
Your computer will now automatically connect to eduroam. 

  • No labels