Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

1. Avage arvuti Start menüüst Control Panel >> Network and Internet >> View network status and tasks
2. Valige vasakult Manage wireless networks
3. Avanenud aknas valige Add

4. Valige Manually create a network profile
5. Täitke väljad nagu näidatud joonisel ja vajutage Next

6. Seejärel vajutage Change connection settings

7. Avanenud aknas valige sakk Security
8. Valige PEAP Settings

9. Eemaldage linnuke kastist Validate server certificate ja vajutage EAP-MSCHAP v2 Configure

10. Eemaldage linnuke kastist nagu on näidatud pildil:

11. Sulgege "Protected EAP Properties" aken vajutades OK

12. "Eduroam Wireless Network Properties" akna (8. punktis näidatud pilt) sakis "Security", vajutage nupule "Advanced Settings"

13. "802.1x" sakis valige autentimise viisiks "User authentication" nagu näidatud alloleval pildil:

14. Soovi korral võite siin salvestada ka oma kasutajatunnuse ja parooli vajutades nuppu "Save credentials"

    • avanenud autentimisaknasse kirjutage oma kasutajatunnus kujul kasutajanimi@ut.ee ja parool

15. Sulgege sätete aknad vajutades OK

Sellega on eduroam levi seadistatud.

Juhul kui te 14. sammul autentimisinfot ei salvestanud, ilmub esmakordselt eduroam levisse sattumisel teie arvuti alumisse paremasse nurka infoaken, millel peate klikkama

16. Avanenud autentimisaknasse kirjutage oma kasutajatunnus kujul kasutajanimi@ut.ee ja parool

Edaspidi ühendub teie arvuti eduroam leviga automaatselt.

  • No labels