Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akadeemilisele puhkusele lubamise ja akadeemilise puhkuse pikendamise korralduse registreerimisel tühistatakse kohe ainetele registreeringud õppijatel kui akadeemiline puhkus on omal soovil või tervislikel põhjustel ja

 

Ainetele registreerumised tühistatakse korralduse registreerimise hetkel olenemata akadeemilise puhkuse alguskuupäevast. St etteulatuvalt vormistatud puhkuse korraldus tühistab kohe ainetele registreerumised.