Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

1. Avage arvuti Start menüüst Control Panel >> Network and Internet >> View network status and tasks
2. Valige vasakult Manage wireless networks
3. Avanenud aknas valige Add

4. Valige Manually create a network profile
5. Täitke väljad nagu näidatud joonisel ja vajutage Next

6. Seejärel vajutage Change connection settings

7. Avanenud aknas valige sakk Security
8. Valige PEAP Settings

9. Eemaldage linnuke kastist Validate server certificate ja vajutage EAP-MSCHAP v2 Configure

10. Eemaldage linnuke kastist nagu on näidatud pildil:

11. Sulgege kõik sätete aknad vajutades OK

Sellega on eduroam levi seadistatud.

Esmakordselt eduroam levisse sattumisel ilmub teie arvuti alumisse paremasse nurka infoaken, millel peate klikkama

12. Avanenud autentimisaknasse kirjutage oma kasutajatunnus kujul kasutajanimi@ut.ee ja parool

Edaspidi ühendub teie arvuti eduroam leviga automaatselt.

  • No labels