Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui õpite alates 2011/2012 aasta bakalaureuseõppe õppekaval ja valik moodulite osas on tegemata, on õppekava valikute vormil tekst Peaeriala on valimata (joonisel p 1). Moodulite valimiseks vajutage vormi alaservas nupule Vali peaeriala (joonis p 2).

 

Õppekava valikute tegemine hõlmab lisaks järgmisi teemasid:


SEOTUD TEEMAD

Õppetöö tulemused õppekava kontekstis