Child pages
 • CheckPoint VPN kliendi installeerimine Windowsile (32bit)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VPN kliendi installeerimine

 1. Laadige alla ja käivitage fail ngx_client.exe
 2. Avanenud aknas vajutage "Next"
 3. Nõustuge litsentsitingimustega, vajutades "Yes"
 4. Enne kliendi kasutamist on vajalik arvuti alglaadimine, vastake "Finish"
 5. Pärast arvuti taaskäivitumist on teie arvuti tegumiribale tekkinud võtmekujuline ikoon "CheckPoint VPN-1 SecureClient"

  Kui teie arvutis on Windows XP SP2 ja tulemüür aktiivne, siis peaks ta küsima luba uue programmi "SR_GUI" kasutamiseks. Sellisel juhul vastake "Unblock"

  Sellega on teie arvuti VPN-ühenduse tekitamiseks valmis

VPN kasutamine

VPN ühenduse loomine käib nii:

 1. vajutage hiire vasaku klahviga võtmekujulisele ikoonile "CheckPoint VPN-1 SecureClient"
 2. avanenud aknas vajutage "Connect"
 3. autentimisaknasse sisestage oma kasutajatunnus kujul kasutajatunnus@ut.ee ja parool
 4. Kui autentimine õnnestus ja VPN tunnel on ülikooliga loodud, siis kaob punane täpp võtmekujuliselt ikoonilt ära

VPN ühenduse lõpetamine

Kui te ei soovi enam VPN tunnelit kasutada, siis vajutage uuesti hiire vasaku klahviga ümbrikukujulisel ikoonil "VPN-1 SecureClient" ja avanevas aknas "Disconnect"